Jaargang 28 (2009) no. 2

CT28-2

Caert-Thresoor 28e jaargang 2009, nr. 2

Artikelen:

 • Elger Heere, Oude kaarten in een GIS: mogelijkheden en beperkingen
 • Henk Reitsma, Kaart en kruit. Rampenkaarten van buskruitontploffingen in Nederland
 • Piet Broeders, Negentiende-eeuwse kaartkritiek. Von Derfeldens brief aan Vincedon-Dumoulin

Kaartcollecties in Nederland: Collectie kaarten en atlassen van de Universiteitsbibliotheek Leiden (door Martijn Storms)

@ la Carte: Mash-ups

Besprekingen:

 • Drie generaties Adan. West-Brabantse landmeters in de 18e en 19e eeuw / Martijn Storms; met bijdragen van Karel Leenders, Yolande Kortlever, Luc Janssen en Joss Hopstaken. – ’t Goy-Houten: Hes & de Graaf Publishers, 2007 (door Hans Pel)
 • Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein, 1783-1857: leven en werk van ‘eene ware specialiteit’ in kaart gebracht / P.W.A. Broeders. – ’t Goy-Houten: Hes & de Graaf Publishers, 2007 (door Ron Guleij)
 • Op de kaart gezet Hendrik Verhees. Politicus, kaartenmaker en waterstaatkundige 1744-1813 / Hans Pel. – Boxtel: Stichting Cultuurgeschiedenis Boxtel – Meijerij ‘Hendrik Verhees’, 2007 (door Martijn Storms)
 • De kaart van een verzwegen vriendschap. Nicolaas Witsen en Andrej Winius en de Nederlandse cartografie van Rusland / Igor Wladimiroff. – Groningen: Instituut voor Noord- en Oost-Europese Studies, 2008 (door Ferjan Ormeling)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 28 (2009) no. 1

CT28-1

Caert-Thresoor 28e jaargang 2009, nr. 1

Artikelen:

 • Günter Schilder, In memoriam Arie Vis (1931-2008)
 • Martijn Storms, Omslagfoto 2009: De boventuin van paleis Het Loo in landschapsstijl
 • Dick Rozing, Willem van den Hoonaard (1788-1862), onderwijzer en pionier in de aardrijkskunde
 • Florine Asselbergs, Lienzo de Quauhquechollan: de oudste kaart van Guatemala
 • Paul van den Brink, “De Noordnederlandsche tongvallen”. Enkele kanttekeningen bij de onvoltooid gebleven taalkundige atlas van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap

@ la Carte: WatWasWaar

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 27 (2008) no. 4

CT27-4

Caert-Thresoor 27e jaargang 2008, nr. 4

Artikelen:

 • Igor Fomenko, De manuscriptglobe van Blaeu-Vingboons in Moskou
 • Jan Willem van Waning, Schotanus’ Friesche Atlas als politieke stellingname
 • Egbert Brink, ‘Als off men daer sellfs in locu waer’: Vroeg zeventiende-eeuwse verveningskaarten van Zuidwest-Drenthe

@ la carte: Historische luchtfoto’s van Flevoland

Varia Cartographica

Besprekingen:

 • The Mapping of Africa; A Cartobibliography of Printed Maps of the African Continent to 1700 / R.L. Betz. – ’t Goy: HES & De Graaf Publishers, 2007 (door Wulf Bodenstein)
 • Een rijk bezit: Skasterlân op de achttiende-eeuwse kaarten van Johan Vegelin van Claerbergen / Karel F. Gildemacher & Jacob H.P. van der Vaart. – Utrecht: Matrijs, 2007 (door Martijn Storms)
 • Bibliografie en foto-overzicht van de Nederlandse schoolwandkaarten (1801-1975) / Lowie Brink.- Nijmegen: Antiquariaat De Wereld aan de Wand, cop. 2007 (door Lida Ruitinga)
 • Antwerpen: atlas van een stad in ontwikkeling / Rutger Tijs. – Tielt: Lannoo, 2007 (door Joost Depuydt)
 • Topografische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden (TMK), 1864 / Tekst: Marcel Kuiper, samenstelling Rob Kersbergen. – Landsmeer, Uitgeverij 12 Provinciën, 2008 (door Frits Niemeijer)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven (pp. 121-122).

Jaargang 27 (2008) no. 3

CT27-3

Caert-Thresoor 27e jaargang 2008, nr. 3

Artikelen:

 • Beata Medynska-Gulij, De beoordeling van het ontwerp van oude kaarten: De 16de-eeuwse Europakaarten uit de atlassen van Ortelius, De Jode en Mercator
 • Sophie Visser, Naar een virtuele werkruimte voor oude kaarten als historische bron
 • Amrit Gomperts, Arnoud Haag en Peter Carey, De veertiende-eeuwse Javaanse hofstad Majapahit alsnog op de kaart gezet
 • Martijn Storms, Europese kaartbeheerders kijken naar de toekomst: Verslag van de 16de Liber Groupe des Cartothécaires Conferentie in Amsterdam

@ la carte: Digitale restauratie wandkaarten De Wit

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 27 (2008) no. 2

CT27-2

Caert-Thresoor 27e jaargang 2008, nr. 2

Artikelen:

 • Peter van der Krogt, Lokale kaarten van Nederland uit de late Middeleeuwen
 • Martine Gosselink, Johannes Vingboons (1616/7-1670), een kopiist pur sang

@ la carte: Bonneblaadjes van Brabant

Varia Cartographica

Besprekingen:

 • Het aanzien van Amsterdam. Panorama’s, plattegronden en profielen uit de Gouden Eeuw / Boudewijn Bakker en Erik Schmitz. – Bussum: Uitgeverij Thoth; Stadsarchief Amsterdam, 2007 (door Remmelt Daalder)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven (pp. 53-54).

Jaargang 27 (2008) no. 1

CT27-1

Caert-Thresoor 27e jaargang 2008, nr. 1

Artikelen:

 • Rolf Blankemeijer, Waar een wil is is een weg: kaarten van het mythische Hunsow
 • Bernhard Jenny & Elger Heere, Visualisering van de planimetrische nauwkeurigheid van oude kaarten met MapAnalyst
 • Henk van der Heijden, Vaderlandse geschiedenis in kaart
 • L. Aardoom, Kaart van het polderdistrict Veluwe (1879), relict van een regionaal probleem

Besprekingen:

 • Maps. Finding our place in the world / onder redactie van J.R. Akerman & R.W. Karrow Jr. – Chicago / Londen: The University of Chicago Press, 2007
 • The world of a seventeenth-century collector / Erlend de Groot, 2006 – ’t Goy-Houten: HES & De Graaf Publishers (door Patricia Alkhoven)

Varia Cartographica

@ la carte: Kartografische blogs

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 26 (2007) no. 4 – Feestnummer ter gelegenheid van de 65ste verjaardag en emeritaat van Prof. Dr. F.J. Ormeling

CT26-4

Caert-Thresoor 26e jaargang 2007, nr. 4

Feestnummer ter gelegenheid van de 65ste verjaardag en emeritaat van Prof. Dr. F.J. Ormeling

Artikelen:

 • Elger Heere & Martijn Storms, Kartograaf met een hoofdletter K: Een biografie van Prof. Dr. Ferjan Ormeling
 • Peter van der Krogt, Ormeling in Toponiemen
 • Ferjan Ormeling, Brieven uit Indië van John Meijerink
 • Ferjan Ormeling, Geografische namen in de Atlas Isaak de Graaf

Besprekingen:

 • Andreas Cellarius: Harmonia Macrocosmica, ‘The finest atlas of the heavens’, ‘Der prächtigste Himmelsatlas’, ‘L’atlas céleste le plus admirable’ / Introduction and texts by, einführung und texte von, introduction et textes de Robert H. van Gent; based on the copy in the, nach dem Original aus der, d’après l’original de la Universiteitsbibliotheek Amsterdam. – Köln [etc.]: Taschen, 2006; Hedel: Librero [distr.], 240 p. (door Sjoerd de Meer)

@ la carte: Homepage Ferjan Ormeling

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 26 (2007) no. 3

CT26-3

Caert-Thresoor 26e jaargang 2007, nr. 3

Artikelen:

 • Louk Box, Pieter de la Rive (1694-1771), ’Directeur der Fortificatieën van Maastricht’
 • Herman Versfelt, De Huguenin-kaarten van Noord-Nederland (1819-1829)
 • Ruud Paesie, Het ‘Nieut Kaert-boeck vande XVII Nederlandse Provincie’: Nieuwe inzichten betreffende twee laat 17de-eeuwse atlassen
 • Sjoerd de Meer, Bij de voorplaat: een VOC-kaart uit de Corpus Christi collectie

Besprekingen:

 • De Nederlanden van wandkaart tot postkaart: P. de Wit [sic!]/P. van der Aa/Covens & Mortier: in negen bladen: facsimile met toelichting H.A.M. van der Heijden – Alphen aan den Rijn: Canaletto/Repro-Holland, 2006 (door Marco van Egmond)
 • Land in zicht: Vingboons tekent de wereld van de 17 de eeuw / Onderzoek en tekst Martine Gosselink; eindred. Paul Brood. – Zwolle: Waanders; [Den Haag]; Nationaal Archief, 2007 (door Diederick Wildeman)

@ la carte: Geschiedenis van Zuid-Holland

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 26 (2007) no. 2

CT26-2

Caert-Thresoor 26e jaargang 2007, nr. 2

Artikelen:

 • Marco van Egmond, & Ferjan Ormeling, ‘Gronden der voorwereld, uit de tijden der mammouthen’: Nederlandse thematische kaarten op internet
 • Joost Augusteijn, Kaarten van Hanzesteden in een boek van J.A. von Werdenhagen uit 1641
 • Peter van der Krogt, Latijnse teksten op oude kaarten: Eenvoudige Latijnse grammatica en cartografische woordenlijsten

@ la carte: Turning the pages

Varia Cartographica

Besprekingen:

 • Frisia Dominium, Kaarten van de provincie Friesland tot 1850. Geschiedenis en cartobibliografie / P.J. de Rijke – ’t Goy-Houten: HES & De Graaf Publishers, 2006; en Groninga Dominium, Geschiedenis van de cartografie van de provincie Groningen en omliggende gebieden van 1545-1900 / P.H.Wijk – Groningen Assen: Philip Elchers, Koninklijke Van Gorcum, 2006 (door Henk P. Deys)
 • De atlas van Huguenin: Militair-topografische kaarten van Noord-Nederland 1819-1829 / H.J. Versfelt en M. Schroor. – Groningen/Veendam: Heveskes Uitgevers, 2005 (door Martijn Storms)
 • De Kaart van de Republiek der VII Provinciën 1615-1797 / H.A.M. van der Heijden en D.I. Blonk. – Alphen a/d Rijn : Canaletto, 2005 (door Lina van der Wolde)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven (pp. 62-64).

Jaargang 26 (2007) no. 1

CT26-1

Caert-Thresoor 26e jaargang 2007, nr. 1

Artikelen:

 • Frans Depuydt, Aard- en hemelglobes in de Antwerpse schilderkunst
 • Peter H. Meurer, Een atlas van Gelderland door Jacob van Biesen (Arnhem 1672)
 • Ferjan Ormeling, De Atlas van de Nederlandse Ontdekkingen van Bennet en Van Wijk (1829)

@ la carte: Oude kaarten in Google Earth

Varia Cartographica, met o.a.: Jan Werner, Speciale studiedag ter ere van Günter Schilder (65), een korte terugblik

Besprekingen:

 • Monumenta cartographica neerlandica, VII: Cornelis Claesz (c. 1551-1609): Stimulator and Driving Force of Dutch Cartography / Günter Schilder. – Alphen aan den Rijn: Uitgeverij Canaletto/Repro-Holland, 2003 (door Bob Karrow)
 • Doorgaande wegen in Nederland, 16e tot 19e eeuw. Een historische wegenatlas / Frits H. Horsten. – Amsterdam: Aksant, 2005 (door Patricia Alkhoven)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven