Nieuw nummer: jaargang 42 (2023) no. 3

Caert-Thresoor 42e jaargang 2023, nr. 3

Artikelen:

 • Wim Renkema, Samuel Fahlberg. Kartograaf van Zweedse èn Nederlandse Caribische eilanden
 • Michiel Roscam Abbing, Reuzenglobes voor Richelieu. De handgeschreven notities van Ernst Brinck
 • Bea Brommer, Frans Florisz. van Berckenrode. Landmeter en rooimeester in Batavia 1625-c. 1638

Collecties Nederlandse kaarten: Afrika-Studiecentrum, Universiteit Leiden (door Jos Damen)

Recensies:

 • Historische wateratlas NL. De drijvende kracht van Nederland / Martin Berendse & Paul Brood. – Zwolle: WBooks, 2022 (door Ester Smit)
 • Kaarten die geschiedenis schreven. 1000 jaar wereldgeschiedenis in 100 oude kaarten / Martijn Storms. – Tielt: Lannoo, 2022 (door Ron Guleij)
 • Atlantikwall in kaart. Bunkers en bezetting in Zuid-Holland / Arthur van Beveren & Jeroen Rijpsma – s.l.: Rijpsma Drukkers, 2022 (door Ron Guleij)
 • De wereld van de familie Blaeu / Kees Zandvliet – Zutphen: Waplburg Pers, 2022 (door Reinder Storm)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

De redactie plaatst de inmiddels verschenen afleveringen met een vertraging van 3 jaar op de website

Nieuw nummer: jaargang 42 (2023) no. 2

Caert-Thresoor 42e jaargang 2023, nr. 2

Special 150 jaar KNAG

Artikelen:

 • Reinder Storm, Carel Frederik Stemler. Een unieke atlas in de collectie van het KNAG – of niet?
 • Peter van der Krogt, Een kaart als poststuk. Een ‘vuile’ kaart van Bohemen uit 1745
 • Ferjan Ormeling, De Kadastrale overzichtskaart der Afdeeling Batavia uit 1878

Kaartmakers in de Nederlanden: Carel Leonhard Brinkman (1820-1881) (door Marieke van Delft)

Collecties Nederlandse kaarten: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (door Jan Werner en Reinder Storm)

Recensies:

 • Dregterlandt. Het ‘verhaal’ achter de kaart / P.W.A. Broeders. – s.l.: Historische Vereniging Suyder Cogge, s.a. (door Kees van Grootheest)
 • Grensverkenningen. Langs oude grenzen in Nederland / Kester Freriks & Martijn Storms. – Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2022 (door Reinout Klaarenbeek)
 • The orient in Utrecht. Adriaan Reland (1676-1718), arabist, cartographer, anitquarian and scholar of comparative religion / B. Jaski e.a. – Leiden: Brill, 2022 (door Ester Smit)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

De redactie plaatst de inmiddels verschenen afleveringen met een vertraging van 3 jaar op de website

Nieuw nummer: jaargang 42 (2023) no. 1

Caert-Thresoor 42e jaargang 2023, nr. 1

Artikelen:

 • Marco van Egmond, Een mysterieuze achttiende-eeuwse atlas van de kusten van Ceylon
 • Douwe van der Galiën, Van Olifantstraat tot Heerengracht. Straatnamen in Kaapstad op kaarten uit de Compagniestijd
 • Bea Brommer, Een misverstand gecorrigeerd. Pierre du Brois, maker van kaarten van de Molukken

Kaartmakers in de Nederlanden: Jan Schuitemaker (1821-1892) (door Ester Smit)

Collecties Nederlandse kaarten: de Nederlandse Defensie Academie te Breda en Den Helder (door Jack de Graaf)

Recensie:

 • Meten en Tellen. Stedelijke inwonertallen in de lage landen: een alternatieve benadering / Peter van Druenen. – Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022 (door Kees van Grootheest)

In Memoriam Henk Deys (1932-2023 (door Martijn Storms)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

De redactie plaatst de inmiddels verschenen afleveringen met een vertraging van 3 jaar op de website

Nieuw nummer: jaargang 41 (2022) no. 4 – Themanummer Petrus Plancius

Caert-Thresoor 41e jaargang 2022, nr. 4

Themanummer Petrus Plancius

Artikelen:

 • Redactioneel, Petrus Plancius (1622-2022). “Tot den goetwillighen leser”
 • Hans Kok, Petrus Plancius 1552-1622. Een veelzijdig man
 • Sjoerd de Meer, De kaarten van Bartholomeus Lasso in het Maritiem Museum Rotterdam
 • August den Hollander, De bijbelkaarten van Petrus Plancius
 • Hans Kok, De nieuwe sterren van Plancius. Astronomische navigatie en hemelglobes

Collecties Nederlandse kaarten: Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven te Sint Agatha (door Guus van Gurp & Susan Scherpenisse)

Recensies:

 • Historische atlas van Breda / Ton Kappelhof, Karel Leenders, Jan Willem Messer, Paul Klep (red.). – Woudrichem: Pictures Publishers, 2021 (door Reinout Klaarenbeek)
 • L’incroyable histoire de la géographie. 200 ans d’exploration du monde / Jean-Robert Pitte, Benoist Simmat & Philippe Bercovici. – Parijs: Les Arènes, 2021 (door Bram Vannieuwenhuyze)

Varia Cartographica, met o.a. Raymond Six, Planciusmonument te Dranouter

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

De redactie plaatst de inmiddels verschenen afleveringen met een vertraging van 3 jaar op de website

Nieuw nummer: jaargang 41 (2022) no. 3

Caert-Thresoor 41e jaargang 2022, nr. 3

Artikelen:

 • Lowie Brink, De Wandkaart van Nederlandsch Oost-Indië van P.R. Bos en R.R. Rijkens uit 1881
 • Frans Scholten, Jan van Gorkum en zijn Lithographisch Etablissement. Deel 2: doorstart in Leiden
 • Marie Keulen, Kaarten van koloniale expedities. De Marronexpedities in achttiende-eeuws Suriname

Kaartenmakers in de Nederlanden: Derk Buddingh (1800-1874) (door Reinder Storm)

Collecties Nederlandse kaarten: Trésorcollectie TU Delft Library (door Marietje Ruigrok)

Recensies:

 • Het Grote Kaartenboek, vijf eeuwen cartografie / Ron Guleij. – Zwolle: WBOOKS, 2022 (door Kees van Grootheest)
 • Zicht op Deventer: 250 jaar plattegronden en profielenin houtsnede en kopergravure, ca. 1550-ca. 1800 / G. Hartong & Berry en Nanny
  Bosgoed. – Deventer: Antiquariaat De Kameleon, 2020 (door Ester Smit)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

De redactie plaatst de inmiddels verschenen afleveringen met een vertraging van 3 jaar op de website

Nieuw nummer: jaargang 41 (2022) no. 2

Caert-Thresoor 41e jaargang 2022, nr. 2

Artikelen:

 • Thomas Dresscher, De Grote Atlassen online beschikbaar. Digitalisering van de door Asia Maior/Atlas Maior uitgegeven atlassenserie
 • Frans Scholten, Jan van Gorkum en zijn Lithographisch Etablissement. Deel 1: de beginjaren in Gent
 • Marc Hameleers, Herkend. De eerste uitgave van de kaart van Amsterdam van Pieter Persoy uit 1694
 • Reinout Klaarenbeek, Kloosters te koop. Plattegronden van kloosters in Belgische steden uit het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw

Kaartenmakers in de Nederlanden: F.J. Weygand (1771-1837) (door Peter van der Krogt)

Collecties Nederlandse kaarten: Stichting Twickel, Ambt Delden (door Redmer Alma)

Recensies:

 • Nieuwe historische atlas van Amsterdam / Jaap Evert Abrahamse & Reinout Rutte. – Bussum: Thoth, 2021 (door Kees van Grootheest)
 • Motion in maps, maps in motion / Zef Segal & Bram Vannieuwenhuyze (red.). – Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020 (door Reinout Klaarenbeek)
 • Atlas van de trekvaarten in Zuid-Holland / Marloes Wellenberg & Ad van der Zee (samenst.). – Bussum: Thoth, 2021 (door Ron Guleij)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

De redactie plaatst de inmiddels verschenen afleveringen met een vertraging van 3 jaar op de website

Nieuw nummer: jaargang 41 (2022) no. 1 (ANWB-special)

Caert-Thresoor 41e jaargang 2022, nr. 1

ANWB-Special

Artikelen:

 • Reactioneel, De ANWB en haar kaartproductie
 • Reinder Storm, De Bondsatlas. Atlas van Nederland van de ANWB
 • Hans Buiter, Op pad met de ANWB. Toeristen tekenden hun eigen kaarten
 • Ferjan Ormeling, Honderd jaar wegenkaarten van de ANWB, 1883-1983
 • Paul van den Brink, “Verbrandt ze!”. De hoogstaande wegenkaarten van de Java Motor Club en de Deli Automobiel Club, 1912-1942

Collecties Nederlandse kaarten: ANWB Bedrijfsarchief, Den Haag (door Horst Boelema)

Recensies:

 • Geldria Ducatus. Geschiedenis en cartobibliografie van het hertogdom Gelderland tot 1860 / Dick Blonk & Peter van der Krogt. – Leiden: Brill, 2021 (door Kees van Grootheest)
 • De topografie van de domheid / Matthijs van Boxsel. – Amsterdam: Querido, 2021 (door Reinder Storm)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

De redactie plaatst de inmiddels verschenen afleveringen met een vertraging van 3 jaar op de website

Nieuw nummer: jaargang 40 (2021) no. 4

Caert-Thresoor 40e jaargang 2021, nr. 4

Artikelen:

 • Diederik Aten, Nadruk verboden! Een officiële nadruk en een roofdruk van Johannes Dous kaart van Hollands Noorderkwartier uit 1680
 • Peter van der Krogt & Bram Vannnieuwenhuyze, Oostende belegerd, koperplaat hersneden. Vier staten van Baptista van Doetecums kaart van het beleg van Oostende, 1601-1604
 • Sjoerd de Meer, Bonnsville, een vergeten plaats

Kaartenmakers in de Nederlanden: Thomas Joannes Stieltjes (1819-1878) (door Ester Smit)

Collecties Nederlandse kaarten: Het Rotterdamsch Leeskabinet, Rotterdam (door Roman Koot)

Recensies:

 • Historische Stadsatlas NL / Martin Berendse & Paul Brood. – Zwolle: WBooks, 2021 (door Ferjan Ormeling)
 • The urbanisation of the sea. From concepts and analyses to design / Nancy Couling & Carola Hein (eds.). – Rotterdam: NAI010 Publishers, 2020 (door Sjoerd de Meer)
 • Nederland uit de lucht geschoten. De vroegste luchtfoto’s 1916-1939 / Judith Moortgat. – Amsterdam: Boom, 2020 (door Ester Smit)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

De redactie plaatst de inmiddels verschenen afleveringen met een vertraging van 3 jaar op de website

Nieuw nummer: jaargang 40 (2021) no. 3

Caert-Thresoor 40e jaargang 2021, nr. 3

Artikelen:

 • Marissa Griffioen, Johan F. A. Cateau van Rosevelt. Portret van de kartograaf van de Surinaamse kolonie
 • Alexandre Pingel, Een vervalsing van de maankaart van Van Langren
 • Marco van Egmond, Een kaartencollectie in coronatijd

Kaartenmakers in de Nederlanden: Jacob Kuijper (1821-1908) (door Reinder Storm)

Collecties Nederlandse kaarten: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Wijk bij Duurstede (door Jornt Leeflang)

Recensies:

 • Historische Atlas van Eindhoven. Van Brabants marktstadje tot centrum van de Brainport-regio / Jaap Evert Abrahamse, Giel van Hooff en Wilfried Uitterhoeve. – Bussum: Thoth, 2021 (door Hans Kloosterboer)
 • Historische streekatlas NL. De ware schaal van Nederland / Martin Berendse en Paul Brood. – Zwolle: WBooks, 2020 (door Ester Smit)
 • Atlas van de IJssel / Albert Corporaal, Tjirk van der Ziel en Joop van Putten. – Zwolle: WBOOKS, 2021 (door Ester Smit)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

De redactie plaatst de inmiddels verschenen afleveringen met een vertraging van 3 jaar op de website

Nieuw nummer: jaargang 40 (2021) no. 2

Caert-Thresoor 40e jaargang 2021, nr. 2

Artikelen:

 • Stanislas De Peuter, Lodovico Guicciardini. Een onbekend en onbemind meester
 • Wim Renkema, Plantages op Sint-Eustatius in de achttiende eeuw. Welke informatie geven kaarten hierover?
 • Lodewijk Wagenaar, De Adamsbrug tussen India en Sri Lanka. Een zoektocht naar de herkomst van deze naam

Kaartcollecties in Nederland: kaartencollectie van het Museum Plantijn-Moretus, Antwerpen (door Dirk Imhof)

Recensies:

 • Inventaris van het archief van de landmetersfamilie De Bersacques (1578-1744) / Fons Verheyde. – Brussel: Algemeen Rijksarchief, 2018 (door Bram Vannieuwenhuyze)
 • Brittenburg: verdronken hoeksteen van het Romeinse Rijk / Tom Buijtendorp. – Leiden: Sidestone Press, 2019 (door Ron Guleij)
 • Missie à la carte. Missionarissen en cartografie / Samenstelling Dirk Van Overmeire, Greet Polfliet. – St. Niklaas: Mercatormuseum, 2019 (door Reinder Storm)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

De redactie plaatst de inmiddels verschenen afleveringen met een vertraging van 3 jaar op de website