Jaargang 32 (2013) no. 1

Caert-Thresoor 32e jaargang 2013, nr. 1

Artikelen:

  • Jan Werner, De eerste wandkaart van de Zeven Provinciën uit 1651 als ‘Stoel des Oorlogs’ heruitgegeven bij Covens & Mortier omstreeks 1740
  • Minne Venema, De Deventer mappa mundi uit de twaalfde of dertiende eeuw
  • Marco van Egmond & Kees Smit, Kritiek op een zeventiende-eeuwse kaart van Romeins Nederland. Een onbekende brief van Buchelius aan de historicus Mireaus
  • Peter van der Krogt, Walcheren 1945. Een komische kaart van een overstroming

Kaartencollecties in Nederland: Maritiem Museum Rotterdam (door Sjoerd de Meer)

Varia Cartographica, met o.a.: Emy Thorissen & Martijn Storms, In Memoriam Henk van der Heijden (1916-2012) / Bibliografie van Henk van der Heijden

Besprekingen:

  • Mapping Greece, 1420-1800: A History. Maps in the Margarita Samourkas Collection / George Tolias. – Houten: Hes & De Graaf, 2001 (door John Steegh)
  • Historische Atlas van de Biesbosch: zes eeuwen Biesbosch in 78 kaarten / Wim van Wijk. – Zwolle: WBOOKS, 2012 (door Jan de Heus)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Bekijk deze editie (pdf)