Jaargang 30 (2011) no. 4

CT30-4

Caert-Thresoor 30e jaargang 2011, nr. 4

Artikelen:

 • Frans Beekman & Ron Guleij, Verloren gewaande kaart van de Nederlandse duinen uit 1828 teruggevonden
 • Marco van Egmond & Elger Heere, Schatkaart of kaartschat? Queeste naar de oudste kaart van de Nederlanden
 • Judith Geerts & Jean-Marieke Poot, De Atlas de Neederlanden: schade in kaart gebracht. De totstandkoming van een restauratievoorstel

Kaartcollecties in Nederland: Het Scheepvaartmuseum Amsterdam (door Diederick Wildeman)

Besprekingen:

 • The atlas Blaeu-Van der Hem of the Austrian National Library. History of the Atlas and the making of the facsimile / Koert van der Horst (ed.). – Houten: HES & De Graaf Publishers, 2011 (door Ferjan Ormeling)
 • De wereld aan de wand: de geschiedenis van de Nederlandse schoolwandkaarten / Lowie Brink & Lucy Holl – Zwolle: Waanders, 2010 (door Lida Ruitinga)

Varia Cartographica, met o.a.: Sjoerd de Meer, Verslag XXIV International Conference on the History of Cartography, 10-15 juli 2011 Moskou

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 30 (2011) no. 3

CT30-3

Caert-Thresoor 30e jaargang 2011, nr. 3

Artikelen:

 • Igor Wladimiroff, ‘Bloopers’ in de Nederlandse kartografie van Rusland
 • Harald Fredriks & Peter van der Krogt, De Carte du Camp d’Utrecht uit 1805
 • Hans Kloosterboer, Het veranderend kaartbeeld van Nederlandse zeegaten: een hulpmiddel bij de datering van zeekaarten?

Kaartcollecties in Nederland: Zuiderzeemuseum (door Erik Walsmit)

Besprekingen:

 • Zelandia Comitatus: Geschiedenis en cartobibliografie van de provincie Zeeland tot 1860 / Dick en Joan Blonk-van der Wijst. – Houten: HES & De Graaf Publishers, 2010 (door Peter Sijnke)
 • Dienstbare kaarten: een cartografische geschiedenis van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap en het tijdschrift, 1873-1966 / Paul van den Brink. – Houten: HES & De Graaf Publishers, 2010 (door Peter Levi)
 • Smallingerland op de kaart: een historische cartografie / Klaas Tulp e.a. – Drachten: Smelne’s Erfskip, 2010 (door Sjoerd de Meer)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 30 (2011) no. 2

CT30-2

Caert-Thresoor 30e jaargang 2011, nr. 2

Artikelen:

Martijn Storms, De kaart van Nederlands Brazilië door Georg Marcgraf

Marcel vanden Broecke, Ortelius’ Epitomes?

Esther Verkaik & Elien Voerman, De kartografische collectie Bisdom van Vliet – Le Fèvre de Montigny

Kaartcollecties in Nederland: Universiteitsbibliotheek Groningen (door Tonnis Musschenga)

Besprekingen

Spiegel van de Zuiderzee: geschiedenis en cartobibliografie van de Zuiderzee en het Hollands Waddengebied / Erik Walsmit, Hans Kloosterboer, Nils Persson & Rinus Ostermann. – Houten: HES & De Graaf Publishers, 2009 (door Hans Renes)

Zeeuwse kaarten voor de VOC: het kaartenmakersbedrijf van de Kamer Zeeland in de 17de en 18de eeuw / Ruud Paesie. – Zutphen: Walburg Pers, 2010 (door Sjoerd de Meer)

De conste van geometria. Vijf eeuwen cartografie in het Land van Woerden / Karel Maartense. – Alphen aan den Rijn: Uitgeverij Canaletto/Repro-Holland in samenwerking met het Stadsmuseum Woerden, 2011 (door Elger Heere)

Varia Cartographica, met o.a.: Ferjan Ormeling, Verslag historisch-kartografische studiedag ‘Sprong over de Vestingwal’

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 30 (2011) no. 1

CT30-1

Caert-Thresoor 30e jaargang 2011, nr. 1

Artikelen:

 • Jans Hoving & Jan Leendert Lokker, De atlassen van de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee van J.H. Kips uit 1835
 • Peter H. Meurer, Musinus’ wandkaart van Europa, 1560
 • Peter van de Krogt, Nova Arx Cortracensis en aartshertog Leopold. De opdracht van Blaeus kaart van de Kortrijkse citadel
 • Hans Kok, Quo Vadis? Het verschil tussen de windroos en de kompasroos

Kaartcollecties in Nederland: Regionaal Archief Zutphen (door Sandra Oosterholt)

Besprekingen:

 • Tijd en ruimte: Nieuwe toepassingen van GIS in de alfawetenschappen / Onno Boonstra en Anton Schuurman (red.). – Utrecht: Matrijs, 2009 (door Sjoerd de Meer)
 • Verborgen wildernis. Ruige natuur en kaarten in Nederland / Kester Freriks en Jan Werner. – Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2010 (door Ferjan Ormeling)
 • Sailing for the East. History and Catalogue of Manuscript Charts on vellum of the Dutch East India Company (VOC), 1602-1799 / Günter Schilder and Hans Kok. – Houten: HES & De Graaf Publishers, 2010 (door Kees Zandvliet)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 29 (2010) no. 4

CT29-4

Caert-Thresoor 29e jaargang 2010, nr. 4

Artikelen:

 • Thomas Wagemaakers, Hettema en De Bont: Een vergelijking van twee geschiedenisatlassen (1890-1960)
 • Wouter Bracke, Twee ongekende handschriftkaarten van de firma Van Keulen in de Koninklijke Bibliotheek van België
 • Hans Kok, Een geschiedeniscanon voor Nederland uit een Haagsche Post-bijlage van 1930
 • Marc Hameleers, De teruggevonden presentatiekaart van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1935

Kaartcollecties in Nederland: Atlas Van Stolk (door Lina van de Wolde)

@ la Carte: De laatste …

Varia Cartographica, met o.a.: Marc Hameleers, Zelandia Comitatus: verslag van de Studiedag in Middelburg op 7 september 2010

Besprekingen:

 • De ontdekking van de Nederlander in boeken en prenten rond 1800 / Eveline Koolhaas-Grosfeld. – Zutphen: Walburg Pers, 2010 (door Marc Hameleers)
 • Kleiner Atlas amerikanischer Überempfindlichkeiten / Franz Reitinger. – Klagenfurt: Ritter Verlag, 2008 (door Ferjan Ormeling)
 • Suiker, verfhout & tabak. Het Braziliaans handboek van Johannes de Laet, 1637 / bezorgd en ingeleid door B.N. Teensma. – Zutphen: Walburg Pers, 2009. Werken van de Linschoten-Vereeniging deel 108 (door Bea Brommer)
 • Formatting Europe – Mapping a continent. / onder redctie van W. Bracke, J.L. Renteux & W. Bodenstein. – Belgeo; Belgisch Tijdschrift voor Geografie, 2008, 3-4 (door Elger Heere)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 29 (2010) no. 3

CT29-3

Caert-Thresoor 29e jaargang 2010, nr. 3

Artikelen:

 • Jaap Gestman Geradts, Cornelis de Hooghe (1541-1583), keizerlijke bastaard, kartograaf en opstandeling
 • Louis Saalmink, Covens & Mortier: van stadhouder-koning Willem III tot koning Willem III: opmerkingen naar aanleiding van het verschijnen van de handelsuitgave van het proefschrift van Marco van Egmond
 • Sjoerd de Meer & Ferjan Ormeling, Het verhaal achter de Grote Atlas van de Verenigde-Oostindische Compagnie: een interview met Rob van Diessen

Kaartcollecties in Nederland: Kaartenverzamelingen in Historisch Centrum Overijssel (door Ester Smit)

@ la Carte: EduGIS (p. 90)

Besprekingen:

 • De Hoge Veluwe in kaart gebracht / Gerrit Breman en Piet Hofman. – z.pl.: Vereniging Vrienden van de Hoge Veluwe, 2009. Hoge Veluwereeks 6 (door Henk Deys)
 • Ortelius’ Theatrum Orbis Terrarum (1570-1641): Chracteristics and Development of a Sample of On Verso Map Texts / Macel Peter René van den Broecke. – Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap; Faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht, 2009. Netherlands Geographical Studies 380 (door Robert W. Karrow Jr)
 • Bijzonder Onderzoek: Een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht / onder redactie van Marco van Egmond, Bart Jaski en Hans Mulder. – Utrecht: Universiteitsbibliotheek Utrecht, 2009 (door Gijs Boink)
 • Cornelis Kraijenhoff 1758-1840: Een loopbaan onder vijf regeervormen / Wilfried Uitterhoeve. – Nijmegen: Vantilt, 2009 (door Elger Heere)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 29 (2010) no. 2

CT29-2

Caert-Thresoor 29e jaargang 2010, nr. 2

Artikelen:

 • Roeland Emaus, Kaart van het bisdom Utrecht: wetenschappelijke waarde van de oudste gedrukte kaart van Nederland
 • Nikolay Komedchikov, De Russische vertaling van de tekst van de Mercator-Hondiusatlas uit 1613
 • Ferjan Ormeling, Günter Schilders Monumenta Cartographica Neerlandica VIII: een kaartgebruiksanalyse

Kaartcollecties in Nederland: Kaarten, luchtfoto’s en tuinontwerpen in Bibliotheek Wageningen UR (door Liesbeth Missel)

@ la Carte: 20 jaar Cartographica Helvetica

Besprekingen:

 • La carta de Gabriel de Vallseca de 1539 / Ramon. J. Pujades i Bataller. – Barcelona: Lumenartis, 2009 (door Sjoerd de Meer)
 • Romeyn de Hooghe : De verbeelding van de late Gouden Eeuw / onder redactie van Henk van Nierop, Ellen Grabowsky, Anouk Janssen, Huigen Leeflang en Garrelt Verhoeven; met bijdragen van Judith Belinfante, Henk van Nierop [e.a.]. – Zwolle: Waanders Uitgeverij i.s.m. de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 2008 (door Irene B. Jacobs)

Varia Cartographica, met o.a.: Jan Werner, Kaartencollectie Topografische Dienst veiliggesteld

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 29 (2010) no. 1

CT29-1

Caert-Thresoor 29e jaargang 2010, nr. 1

Artikelen:

 • Ruud Paesie, Op perkament getekend: productie en omvang van het hydrografisch bedrijf van de VOC
 • Igor Wladimiroff, Eygenhandig gepeylt en ontworpen: Nicolaas Witsen en de kartering van de ‘Suyderzee’
 • Louis van Empelen, Ware afbeeldinge der stadt Jerusalem: een onbekende ets van Benjamin Wright uit 1625
 • Hans Kok, Omslagkaart jaargang 2010: overzichtskaart uit de Spieghel der Zeevaert van Lucas Jansz. Waghenaer

@ la Carte: Ferraris viewer

Kaartcollecties in Nederland: Collectie kaarten en atlassen van de Universiteitsbibliotheek Utrecht (door Marco van Egmond)

Besprekingen:

 • De grote atlas van Ferraris: de eerste atlas van België = Le grand atlas de Ferraris: le premier atlas de la Belgique / Tekst en inleiding: Wouter Bracke. – Tielt: Lannoo, 2009 (door Martijn Storms)

Varia Cartographica, met o.a.: Ferjan Ormeling, Verslag ICA ICC 2009

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 28 (2009) no. 4

CT28-4

Caert-Thresoor 28e jaargang 2009, nr. 4

Artikelen:

 • Lowie Brink, De schoolwandkaarten van Nederland van Beekman (1888) en Blink (1894): een kartografische tweekamp tussen geografische zwaargewichten
 • Marleen Smit, De weergave van Nederland op negentiende-eeuwse cartoonkaarten van Europa
 • Ferjan Ormeling, De panoramakaarten van Nederland van Ricus Michels

Kaartcollecties in Nederland: Collectie kaarten, foto’s en tekeningen van het Westfries Archief (door Jan de Bruin)

@ la Carte: Leiden in 3D

Besprekingen:

 • Courtiers and Cannibals, Angels and Amazons: the art of the decorative cartographic titlepage / Rodney Shirley. – ’t Goy-Houten: HES & De Graaf, 2009 (door Rolf Blankemeijer)
 • Het zeekaartenboek. Vroege zeekaarten uit de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam / Sjoerd de Meer (hoofdred.). – Zutphen: Walburg Pers, 2007 (door Ferjan Ormeling)
 • Nederlandse kaarten van Rusland 16e-18e eeuw: Catalogus bij de tentoonstelling in de voormalige Hollandse Kerk te Sint-Petersburg 17 oktober – 17 novenber 2008 / Igor Wladimiroff.- Groningen: Nederland-Rusland Centrum, 2008 (door Marc Hameleers)

Varia Cartographica, met o.a.: Martijn Storms, Studiemiddag Romeyn de Hooghe van de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie en Op de kaart. Een impressie van de Open Monumentendag 12 en 13 september 2009

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 28 (2009) no. 3

CT28-3

Caert-Thresoor 28e jaargang 2009, nr. 3

Artikelen:

 • Wim Renkema, Het ontstaan van de eerste overzichtskaarten van Aruba (1820-1828)
 • Rob van Gent & Marco van Egmont, 400 jaar sterrenkijken: oude hemelkaarten en -prenten op internet beschikbaar

Kaartcollecties in Nederland: Collectie kaarten en tekeningen van het Nationaal Archief (door Gijs Boink)

@ la Carte: Nederlandse kartografen in Wikipedia

Besprekingen:

 • Pictura et scriptura: textes, images et herméneutiques des Mappae Mundi (XIIIe-XVIe siècles) / Margriet Hoogvliet. – Turnhout: Brepolis, 2007 (door Sjoerd de Meer)
 • Cartography in Antiquity and the Middle Ages: fresh perspectives, new methods / Richard J.A. Talbert en Richard W. Unger (ed.). – Leiden, Boston: Brill, 2008 (door Sjoerd de Meer)
 • Star maps: History, Artistry, and Cartography / Nick Kanas. – Berlijn [etc.]/Chichester: Springer/Praxis Publishing, 2007 (door Rob van Gent)

Varia Cartographica, met o.a.: Ferjan Ormeling, 50ste verjaardag van de ICA en Gijs Boink, Symposium Atlas Van der Hem – verre wereld in beeld

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven