Jaargang 32 (2013) no. 1

CT32-1

Caert-Thresoor 32e jaargang 2013, nr. 1

Artikelen:

 • Jan Werner, De eerste wandkaart van de Zeven Provinciën uit 1651 als ‘Stoel des Oorlogs’ heruitgegeven bij Covens & Mortier omstreeks 1740
 • Minne Venema, De Deventer mappa mundi uit de twaalfde of dertiende eeuw
 • Marco van Egmond & Kees Smit, Kritiek op een zeventiende-eeuwse kaart van Romeins Nederland. Een onbekende brief van Buchelius aan de historicus Mireaus
 • Peter van der Krogt, Walcheren 1945. Een komische kaart van een overstroming

Kaartencollecties in Nederland: Maritiem Museum Rotterdam (door Sjoerd de Meer)

Varia Cartographica, met o.a.: Emy Thorissen & Martijn Storms, In Memoriam Henk van der Heijden (1916-2012) / Bibliografie van Henk van der Heijden

Besprekingen:

 • Mapping Greece, 1420-1800: A History. Maps in the Margarita Samourkas Collection / George Tolias. – Houten: Hes & De Graaf, 2001 (door John Steegh)
 • Historische Atlas van de Biesbosch: zes eeuwen Biesbosch in 78 kaarten / Wim van Wijk. – Zwolle: WBOOKS, 2012 (door Jan de Heus)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 31 (2012) no. 4

CT31-4

Caert-Thresoor 31e jaargang 2012, nr. 4

Artikelen:

 • Cor Nonhof, De meetkundige grondslag van de Kaart van Delfland van 1712 door de gebroeders Kruikius
 • Lowie Brink, De ‘ganz revidierte Druck’ van Ferrari’s wandkaart van Suriname. Een unieke samenwerking van de Nederlandse en Duitse schoolkartografie
 • Piet Broeders, De Atlas der Nederlandsche Overzeesche Bezittingen in de kaartenverzameling van het Koninklijk Instituut voor de Tropen
 • Geert Bekkering, De eerste legpuzzel voor een puzzelraam

Kaartcollecties in Nederland: Hoogheemraadschap van Delfland te Delft (door Bert Klapwijk)

Varia Cartographica, met o.a.: Martijn Storms, Studiemiddag ‘Vier eeuwen maritieme kartografie’ in het Scheepvaartmuseum en Sjoerd de Meer, Conferentie Brussels Map Circle Mercator & Hondius

Besprekingen:

 • De wereld in kaart. Gerard Mercator (1512-1594) en de eerste wereldatlas / Thomas Horst. – Brussel/München: Mercatorfonds en Gütersloh/Faksimile Verlag, 2011 (door Rinek Vermij)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven (p. 138)

Jaargang 31 (2012) no. 3

CT31-3

Caert-Thresoor 31e jaargang 2012, nr. 3

Artikelen:

 • Bram Vannieuwenhuyze, Brussel, Halle Vilvoorde. Een topografische vergelijking op basis van de stadsplannen van Jacob van Deventer
 • Wybren Verstegen, Natuurschoonwetkaarten gered en nu via internet te raadplegen
 • Henk van de Graaf & Martijn Storms, ‘De polder in questie’. De ontdekking van een onbekende zestiende-eeuwse proceskaart van de polder Donkersloot
 • Hans Kok, De Tweede Wereldoorlog in Nederland. Een ‘beeldige’ samenvatting van een moeilijke periode in kaart gebracht door de Stichting 1940-1945

Varia Cartographica

Kaartcollecties in Nederland: Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam (door Peter Levi)

Besprekingen:

 • Nederlands-Brazilië in kaart. Nederlandsers in het Atlantisch gebied 1600-1650 / Henk den Heijer & Ben Teensma. – Zutphen: Walburg Pers, 2011 (door Martijn Storms)
 • Atlas da costa do Brasil 1643-c.1649 = Atlas of the coast of Brazil 1643-c.1649 / José Paulo Monteiro Soares & Cristina Ferrão (eds.). – Petrópolis: Kapa Editorial, 2011 (door Martijn Storms)
 • Maps in books of Russia and Poland published in the Netherlands to 1800 / Paula van Gestel-van het Schip, Joop Kaashoek, Jaap Molenaar, Rob Poelijoe, Henk Schipper en Hans van der Zwan. – Houten: Hes & De Graaf, 2011 (door Peter Galezowski)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 31 (2012) no. 2

CT31-2

Caert-Thresoor 31e jaargang 2012, nr. 2

Artikelen:

 • Peter van der Krogt, De Pierre levée bij Poitiers: Een dolmen met graffiti door kartografen en tekenaars
 • Peter H. Meurer, Cornelis van Beughem, een vergeten randfiguur van de Amsterdamse Kartografie
 • Ferjan Ormeling, De naam van de zee tussen Korea en Japan

Varia Cartographica, met o.a.: Ferjan Ormeling, Paula van Gestel benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Kaartcollecties in Nederland: Gelders Archief (door Wanita Resida) (pp. 58-59).

Besprekingen:

 • Liber Floridus 1121. De wereld in een boek / Karen de Coen, Philippe de Maeyer & Martine de Reu. – Tielt: Lannoo, cop. 2011 (door Ferjan Ormeling)
 • Ortelius Atlas Maps. An illustrated Guide (second revised edition) / Marcel van den Broecke. – Houten: Hes & De Graaf, 2011 (door Lisette Danckaert)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 31 (2012) no. 1

CT31-1

Caert-Thresoor 31e jaargang 2012, nr. 1

Artikelen:

 • Sjoerd de Meer, De Atlas van de Wereld: de wereldkaart van Gerard Mercator uit 1569 in atlasvorm
 • Paul van den Brink, De Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie (1959-1966)
 • Roger Stewart, ’n Nederlandse reliek in die Suid-Afrikaanse bodem: Van Plettenberg se Baken in die Karoo

Varia Cartographica, met o.a.: Elger Heere, Brazil on early maps; verslag van BIMCC Conferentie, 10 december 2011

Kaartcollecties in Nederland: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden (door Lam Ngo)

Besprekingen:

 • Bouwers van sterke werken. Nederlandse ingenieurs in het tweede tijdperk van de Tachtigjarige Oorlog, 1605-1648 / Frans Westra. – Utrecht: Stichting Menno van Coehoorn, 2010 (door Gijs Boink)
 • Ships on Maps: Pictures of Power in Renaissance Europe / Richard W. Unger. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012 (door Sjoerd de Meer)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 30 (2011) no. 4

CT30-4

Caert-Thresoor 30e jaargang 2011, nr. 4

Artikelen:

 • Frans Beekman & Ron Guleij, Verloren gewaande kaart van de Nederlandse duinen uit 1828 teruggevonden
 • Marco van Egmond & Elger Heere, Schatkaart of kaartschat? Queeste naar de oudste kaart van de Nederlanden
 • Judith Geerts & Jean-Marieke Poot, De Atlas de Neederlanden: schade in kaart gebracht. De totstandkoming van een restauratievoorstel

Kaartcollecties in Nederland: Het Scheepvaartmuseum Amsterdam (door Diederick Wildeman)

Besprekingen:

 • The atlas Blaeu-Van der Hem of the Austrian National Library. History of the Atlas and the making of the facsimile / Koert van der Horst (ed.). – Houten: HES & De Graaf Publishers, 2011 (door Ferjan Ormeling)
 • De wereld aan de wand: de geschiedenis van de Nederlandse schoolwandkaarten / Lowie Brink & Lucy Holl – Zwolle: Waanders, 2010 (door Lida Ruitinga)

Varia Cartographica, met o.a.: Sjoerd de Meer, Verslag XXIV International Conference on the History of Cartography, 10-15 juli 2011 Moskou

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 30 (2011) no. 3

CT30-3

Caert-Thresoor 30e jaargang 2011, nr. 3

Artikelen:

 • Igor Wladimiroff, ‘Bloopers’ in de Nederlandse kartografie van Rusland
 • Harald Fredriks & Peter van der Krogt, De Carte du Camp d’Utrecht uit 1805
 • Hans Kloosterboer, Het veranderend kaartbeeld van Nederlandse zeegaten: een hulpmiddel bij de datering van zeekaarten?

Kaartcollecties in Nederland: Zuiderzeemuseum (door Erik Walsmit)

Besprekingen:

 • Zelandia Comitatus: Geschiedenis en cartobibliografie van de provincie Zeeland tot 1860 / Dick en Joan Blonk-van der Wijst. – Houten: HES & De Graaf Publishers, 2010 (door Peter Sijnke)
 • Dienstbare kaarten: een cartografische geschiedenis van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap en het tijdschrift, 1873-1966 / Paul van den Brink. – Houten: HES & De Graaf Publishers, 2010 (door Peter Levi)
 • Smallingerland op de kaart: een historische cartografie / Klaas Tulp e.a. – Drachten: Smelne’s Erfskip, 2010 (door Sjoerd de Meer)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 30 (2011) no. 2

CT30-2

Caert-Thresoor 30e jaargang 2011, nr. 2

Artikelen:

Martijn Storms, De kaart van Nederlands Brazilië door Georg Marcgraf

Marcel vanden Broecke, Ortelius’ Epitomes?

Esther Verkaik & Elien Voerman, De kartografische collectie Bisdom van Vliet – Le Fèvre de Montigny

Kaartcollecties in Nederland: Universiteitsbibliotheek Groningen (door Tonnis Musschenga)

Besprekingen

Spiegel van de Zuiderzee: geschiedenis en cartobibliografie van de Zuiderzee en het Hollands Waddengebied / Erik Walsmit, Hans Kloosterboer, Nils Persson & Rinus Ostermann. – Houten: HES & De Graaf Publishers, 2009 (door Hans Renes)

Zeeuwse kaarten voor de VOC: het kaartenmakersbedrijf van de Kamer Zeeland in de 17de en 18de eeuw / Ruud Paesie. – Zutphen: Walburg Pers, 2010 (door Sjoerd de Meer)

De conste van geometria. Vijf eeuwen cartografie in het Land van Woerden / Karel Maartense. – Alphen aan den Rijn: Uitgeverij Canaletto/Repro-Holland in samenwerking met het Stadsmuseum Woerden, 2011 (door Elger Heere)

Varia Cartographica, met o.a.: Ferjan Ormeling, Verslag historisch-kartografische studiedag ‘Sprong over de Vestingwal’

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 30 (2011) no. 1

CT30-1

Caert-Thresoor 30e jaargang 2011, nr. 1

Artikelen:

 • Jans Hoving & Jan Leendert Lokker, De atlassen van de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee van J.H. Kips uit 1835
 • Peter H. Meurer, Musinus’ wandkaart van Europa, 1560
 • Peter van de Krogt, Nova Arx Cortracensis en aartshertog Leopold. De opdracht van Blaeus kaart van de Kortrijkse citadel
 • Hans Kok, Quo Vadis? Het verschil tussen de windroos en de kompasroos

Kaartcollecties in Nederland: Regionaal Archief Zutphen (door Sandra Oosterholt)

Besprekingen:

 • Tijd en ruimte: Nieuwe toepassingen van GIS in de alfawetenschappen / Onno Boonstra en Anton Schuurman (red.). – Utrecht: Matrijs, 2009 (door Sjoerd de Meer)
 • Verborgen wildernis. Ruige natuur en kaarten in Nederland / Kester Freriks en Jan Werner. – Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2010 (door Ferjan Ormeling)
 • Sailing for the East. History and Catalogue of Manuscript Charts on vellum of the Dutch East India Company (VOC), 1602-1799 / Günter Schilder and Hans Kok. – Houten: HES & De Graaf Publishers, 2010 (door Kees Zandvliet)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 29 (2010) no. 4

CT29-4

Caert-Thresoor 29e jaargang 2010, nr. 4

Artikelen:

 • Thomas Wagemaakers, Hettema en De Bont: Een vergelijking van twee geschiedenisatlassen (1890-1960)
 • Wouter Bracke, Twee ongekende handschriftkaarten van de firma Van Keulen in de Koninklijke Bibliotheek van België
 • Hans Kok, Een geschiedeniscanon voor Nederland uit een Haagsche Post-bijlage van 1930
 • Marc Hameleers, De teruggevonden presentatiekaart van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1935

Kaartcollecties in Nederland: Atlas Van Stolk (door Lina van de Wolde)

@ la Carte: De laatste …

Varia Cartographica, met o.a.: Marc Hameleers, Zelandia Comitatus: verslag van de Studiedag in Middelburg op 7 september 2010

Besprekingen:

 • De ontdekking van de Nederlander in boeken en prenten rond 1800 / Eveline Koolhaas-Grosfeld. – Zutphen: Walburg Pers, 2010 (door Marc Hameleers)
 • Kleiner Atlas amerikanischer Überempfindlichkeiten / Franz Reitinger. – Klagenfurt: Ritter Verlag, 2008 (door Ferjan Ormeling)
 • Suiker, verfhout & tabak. Het Braziliaans handboek van Johannes de Laet, 1637 / bezorgd en ingeleid door B.N. Teensma. – Zutphen: Walburg Pers, 2009. Werken van de Linschoten-Vereeniging deel 108 (door Bea Brommer)
 • Formatting Europe – Mapping a continent. / onder redctie van W. Bracke, J.L. Renteux & W. Bodenstein. – Belgeo; Belgisch Tijdschrift voor Geografie, 2008, 3-4 (door Elger Heere)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven