Advertentietarieven

Algemene informatie

Titel: Caert-Thresoor
Uitgegeven door: Barent Langenes Stichting
Verschijningsfrequentie: 4x per jaar
Oplage: 500

Caert-Thresoor is het enige Nederlandse tijdschrift dat geheel gewijd is aan de geschiedenis van de kartografie. De artikelen behandelen verschillende aspecten van de geschiedenis van de kartografie, zoals stadsplattegronden, militaire kartografie, kartografen, graveurs en uitgevers, kunsthistorische ontwikkelingen op kaarten enz. Eveneens wordt aandacht besteed aan bijdragen over Nederlandse kaartenverzamelingen en bijzondere aanwinsten. Lezers van Caert-Thresoor worden in elke nummer geïnformeerd over nieuwe literatuur, facsimiles en tentoonstellingen. Caert-Thresoor, dat voor het eerst verscheen in 1982, verschijnt vier maal per jaar op papier. Met een vertraging van 3 jaar worden de nummers digitaal op de website geplaatst. Alle bijdragen zijn in het Nederlands, artikelen gaan vergezeld van een samenvatting in het Engels.

Tarieven:

1/1 pagina: €1000,- per jaargang, € 300,- per nummer
1/2 pagina: € 600,- per jaargang, € 190,- per nummer
1/4 pagina: € 350,- per jaargang, € 110,- per nummer
Bijsluiters (het meesealen van een A5 leaflet): tarieven op aanvraag.
De advertentie verschijnt in het blad en wordt op onze website vermeld onder ‘Sponsors’.

Specificaties:

Aanleveren in PDF, 1/4 pagina is 13,8 x 9,55 cm.

Contactinformatie:

Neem voor meer informatie of reserveringen contact op met de penningmeester van de Barent Langenes Stichting, Peter Quirijnen, penningmeester@caert-thresoor.nl