Jaargang 38 (2019) no. 1

CT38-1
CT38-1

Caert-Thresoor 38e jaargang 2019, nr. 1

Artikelen:

 • Anton Wegman, Kaartscheepjes. Amsterdams plattegronden als maritiem-historische bron
 • Jan Trachet, Grandioos Grensgeval. Nieuw onderzoek naar het zestiende-eeuwse landschap op Pieter Pourbus’ geschilderde kaart van het Brugse Vrije
 • Martijn Storms, Geheimhouding bij de VOC? De dubbele petten van Blaeu en Van Keulen

Kaartencollecties in Nederland: Kaartencollectie van het Zeeuws Archief (door Leo Hollestelle)

Besprekingen:

 • Mapping Asia: Cartographic Encoounters between East and West. Regional symposium of the ICA Commission on the History of Cartography / Martijn Storms, Mario Cams, Imre Josef Demhardt, Ferjan Ormeling (eds.). – Cham: Springer International Publishers, 2019 (door Sjoerd de Meer)
 • Wereldtheater. De geschiedenis van de cartografie / Thomas Reinertsen Berg. – Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2018 (door Reinder Storm)

Varia Cartographica, met o.a. Marco van Egmond, Kaartbeheerder en -historici strijken neer in Gotha en Martijn Storms, Vijfde Jansoniuslezing

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 37 (2018) no. 4

CT37-4
CT37-4

Caert-Thresoor 37e jaargang 2018, nr. 4

Artikelen:

 • Frans Scholten, Veldstellen, trommelkaarten, dubbeltjeskaarten, manoeuvreerkaarten en krijgsspelkaarten: variaties op het thema Topographische en Militaire Kaart
 • Ilja Mostert, Cornelis Goliath (1617-1660): Leven en werk van wereldberoemd kaartmaker in Zeeland en Zuid-Amerika
 • Hans Kok, Een wereldkaart met de kompasvariaties van Sir Edmund Halley door Reinier en Josua Ottens

Kaartencollecties in Nederland: Kaartencollectie van het Streekarchief Midden-Holland (door Joke Radstaat)

Besprekingen:

 • Deventer als hoofdstad van Overijssel: Een kaart van Overijssel met een profiel van Deventer door Pieter van den Keere uit 1617 / C.M. Hogenstijn. – Deventer: Corps 9 Uitgevers, 2018 (door Ester Smit)
 • Polders in kaart. Noord-West Brabant 1565-1590 / W.A. van Ham & K.A.H.W. Leenders. – Zwolle: WBOOKS, 2018 (door Martijn Storms)
 • Van punt tot mijl: de vroegere voet-, roede- en mijlmaten in Nederland / G. Berends. – s.l.: [eigen beheer], 2017 (door Gijs Boink)
 • Rhenen op de Kaart: De kaartencollectie van Henk Deys / J. van Beurden en R. van der Eerden-Bonk (red.). – Rhenen: Stadsmuseum, 2018 (door Kees van Grootheest)

Varia Cartographica (pp. 170-171).

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven (p. 172).

Jaargang 37 (2018) no. 3

CT37-3
CT37-3

Caert-Thresoor 37e jaargang 2018, nr. 3

Artikelen:

 • Ferjan Ormeling, Nederlandse namen wereldwijd. Het naamgevingsgedrag van de Nederlandse zeelieden in de zeventiende eeuw
 • Jan van den Broek, Meten en rekenen. Hoe de Semslinie in 1615 getrokken is
 • Marc Hameleers, De Kaarte vande Polders der Eemlandtsche Leege Landen etc. van Dirk Brekensz. van Groenouw (1666-1760)

Kaartencollecties in Nederland: Het Haags Gemeentearchief (door Ewoud Mijnlieff)

Besprekingen:

 • Stedenatlas Jacob van Deventer / Reinout Rutte en Bram Vannieuwenhuyze. – Bussum/Tielt: Thoth/Lannoo, 2018 (door Ferjan Ormeling)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 37 (2018) no. 2

CT37-2
CT37-2

Caert-Thresoor 37e jaargang 2018, nr. 2

Artikelen:

 • Lodewijk Wagenaar, Nederlandse forten op Sri Lanka. De militaire bezetting door de VOC van het kustgebied van Sri Lanka, 1638-1796
 • Elri Liebenberg, De Paskaart van ’t Zuydelykste Gedeelte van Africa van Van Keulen
 • Erik Walsmit, Siebe Bouma en zijn Museumdorp op het Kooizand in Enkhuizen. Een plan voor een nieuw openluchtmuseum
 • Dirk Imhof, De dwaasheid van menselijke wijsheid: Abraham Ortelius’ bijdrage in het Album amicorum van Joannes Gevartius

Kaartencollecties in Nederland: Regionaal Archief Alkmaar (door Jesse van Dijl)

Besprekingen:

 • Van Amsterdams Peil naar Europees referentievlak. De geschiedenis van het NAP tot 2018 / P.J.E.M. van Dam. – Hilversum: Verloren, 2018 (door Erik Walsmit)
 • Vught en Cromvoirt in kaart / O. Thiers. – Vught/De Bilt: Stichting Erfgoed Vught, Stichting Vughts Museum en HaEs producties, 2017 (door Kees van Grootheest)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 37 (2018) no. 1

CT37-1
CT37-1

Caert-Thresoor 37e jaargang 2018, nr. 1

Artikelen:

 • Josse Pietersma, Wild en confuus: Het verhaal achter de kaart van Van Borsele van de Hollandse kust
 • Hans Ferwerda, Meer dan navigatiegegevens alleen! Opmerkelijke en verrassende zaken in een zeekaartenverzameling
 • Paul de Win & François van der Jeught, Een kaart van Brabant voor keizer Karel V
 • Clemens Deimann, Herkomstonderzoek naar uit hun context geraakte kaarten in de collectie van het Nationaal Archief

Kaartencollecties in Nederland: Hoogheemraadschap van Rijnland (door Gert Koese)

Besprekingen:

 • Heimwee-eilanden: Geelmuiden, Hasselt, Hattem en IJsselmuiden in de Noord-Molukken / G.J. Westhoff. – Genemuiden: [Westhoff], 2017 (door Ferjan Ormeling)
 • The mapmakers’ world. A cultural history of the European world map / Marjo T. Nurminen. – Oxford: Pool of London Press, 2015 (door Gijs Boink)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 36 (2017) no. 4

CT36-4
CT36-4

Caert-Thresoor 36e jaargang 2017, nr. 4

Artikelen:

 • Diederick Wildeman, Zeekarten als historische bron
 • Lowie Brink, Pieter Bos is doos, leve Jan Niermeyer! Een nieuw kartografisch geluid bij uitgeverij Wolters
 • Jeroen Lagerweij, Het plan Van Niftrik van Amsterdam: een negentiende-eeuwse kartografische curiositeit
 • Sylvia Sumira, Een andere visie op vroege Nederlandse globes

Besprekingen:

 • Cartografie. Visie op de kaart / Marc Hameleers, Marc Carnier, Patricia Alkhoven & Rink Kruk (eds.). – ‘s-Gravenhage: Stichting Archiefpublicaties, 2016 (door Martijn Sorms)
 • Deconstructing the Ferraris Maps (1770-1778). A study of the map production process and its implications for geometric accuracy / Soetkin Vervust. – Gent: Gent University, 2016 (door Bram Vannieuwenhuyze)
 • Kaarten van de Nederlandse Antillen. Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten tot 1900 / Wim Renkema. – Leiden/Boston: Brill/Hes & De Graaf, 2016 (door Martijn Storms)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 36 (2017) no. 3 – Special Indië

CT36-3
CT36-3

Caert-Thresoor 36e jaargang 2017, nr. 3

Special Indië

Artikelen:

 • Günter Schilder, De kartografische werkplaats van de VOC in Batavia
 • Lodewijk Wagenaar, Drie overzichtskaarten van Ceylon uit de jaren 1681-1683 nader bekeken
 • Ferjan Ormeling, De Topografische Dienst van Nederlands-Indië, Batavia 1864-1950
 • Paul van den Brink, Kartografische kapitaalvernietiging: Het Encyclopaedische Bureau voor de Buitenbezittingen, 1909-1921
 • Ron Guleij, De kartering van de Nederlandse Oost-Indische Archipel door de Dienst Hydrografie
 • Gijs Boink, ‘Onbeslist getouwtrek’: de moeizame overdracht van de kaarten van het Ministerie van Koloniën

Besprekingen:

 • Het Grote VOC Boek / Ron Guleij & Gerrit Knaap (eds.). – Zwolle: Wbooks, 2017 (door Kees van Grootheest)
 • Early Dutch Maritime Cartography: The North Holland School of Cartography (c. 1580-c. 1620) / Günter Schilder. – Leiden/Boston: Brill/Hes & De Graaf, 2017 (door Erik Walsmit)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 36 (2017) no. 2

CT36-2
CT36-2

Caert-Thresoor 36e jaargang 2017, nr. 2

Artikelen:

 • Marco van Egmond, Een beeld van de wereld tussen 1877 en 1939: de vooroorlogse edities van De Bosatlas online
 • Roel Nicolai, De onbekende oorsprong van portolaankaarten
 • Ester Smit, Van de achterkant gepeuterd: de ontdekking van een onbekende plattegrond van kasteel Kattelaar
 • Theo van Veenendaal, De Overijsselkaart van Ten Have uit 1648 nagevolgd door Visscher en De Wit: Een analyse met MapAnalyst

Kaartcollecties in Nederland: Het Utrechts Archief (door Nettie Stoppelenburg)

Besprekingen:

 • The phantom atlas: The greatest myths, lies and blunders on maps / Edward Brooke-Hitching. – London etc.: Simon & Schuster, 2016 (door Reinder Storm)
 • Renaissance Ethnography and the Invention of the Human: New Worlds, Maps and Monsters / Surekha Davies. – Cambridge: Cambridge University Press, 2016 (door Sjoerd de Meer)
 • Capitalism and Cartography in the Dutch Golden Age / Elizabeth A. Sutton. – Chicago/Londen : University of Chicago Press, 2015 (door Ester Smit)
 • De Hattinga’s. Predikanten, geneesheren, bestuurders en vooral kaartenmakers, hun geschiedenis en betekenis voor Hulst en Hulsterambacht / Oudheidkundige Kring “De Vier Ambachten”. – Hulst : Oudheidkundige Kring “De Vier Ambachten”, 2015 (door Elger Heere)

Varia Cartographica, met o.a.: Ferjan Ormeling, Jansoniuslezing 2017: de Noord-Hollandse kartografenschool

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 36 (2017) no. 1

CT36-1

Caert-Thresoor 36e jaargang 2017, nr. 1

Artikelen:

 • Gijs Boink & Martijn Storms, ‘Ik ben heel beïnvloedbaar’. Interview met bijzonder hoogleraar Bram Vannieuwenhuyze
 • Vivienno Frank, De eerste grootschalige landkaart van Aruba en haar gebruik
 • Peter van der Krogt, Madelon Simons & Reinder Storm, Atlas Tytel-Print collectie Van Loon. Een schenking voor de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam
 • Peter Meurer, Pater Gerhard Sommers Missions-Atlas der Oblaten (Valkenburg 1947-1950)

Kaartcollecties in Nederland: Kartografische en topografische collecties van het Rijksprentenkabinet (door Laurien van der Werff)

Besprekingen:

 • Abraham Ortelius 1527-1598. Life, works, sources and friends / Marcel van den Broecke. – Bilthoven : Cartographica Neerlandica, 2015 (door Jan Werner)
 • Dou, landmeters in Rijnland en Hollands Noorderkwartier, 1600-1680 / Diederik Aten e.a. – Heerhugowaard: Vrienden van de Hondsbossche, 2016 (door Kees van Grootheest)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 35 (2016) no. 4

CT35-4

Caert-Thresoor 35e jaargang 2016, nr. 4

Artikelen:

 • Hans Ferwerda, Verzamelen van zeekaarten. Landverkenningen op zeekaarten
 • Cor Nonhof, Structuur van de kaart van Delfland van 1712 door de gebroeders Kruikius
 • Ron Guleij, De koperplatengroep van de Dienst Hydrografie

Kaartcollecties in Nederland: Brabant-Collectie, Universiteitsbibliotheek Tilburg (door Emy Thorissen, met medewerking van Lieja Stalpers)

Besprekingen:

 • Atlas van Kaap Hoorn. Kaartbeeld van Zuidelijk Amerika, 1500-1725 / Pieter Kroon, Maarten Klein, Cees Paul (eds.). – Bussum: Thoth, 2016 (door Gijs Boink)
 • Vlaanderen in 100 kaarten / Wouter Bracke and Eric Leenders (eds.). – Leuven: Davidsfonds, 2015 (door Karen De Coene)
 • Frederick de Wit and the first concise reference atlas / George Carhart. – Leiden/Boston: Brill/Hes&De Graaf, 2016. (door Jan Werner)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven