Jaargang 37 (2018) no. 1

CT37-1
CT37-1

Caert-Thresoor 37e jaargang 2018, nr. 1

Artikelen:

 • Josse Pietersma, Wild en confuus: Het verhaal achter de kaart van Van Borsele van de Hollandse kust
 • Hans Ferwerda, Meer dan navigatiegegevens alleen! Opmerkelijke en verrassende zaken in een zeekaartenverzameling
 • Paul de Win & François van der Jeught, Een kaart van Brabant voor keizer Karel V
 • Clemens Deimann, Herkomstonderzoek naar uit hun context geraakte kaarten in de collectie van het Nationaal Archief

Kaartencollecties in Nederland: Hoogheemraadschap van Rijnland (door Gert Koese)

Besprekingen:

 • Heimwee-eilanden: Geelmuiden, Hasselt, Hattem en IJsselmuiden in de Noord-Molukken / G.J. Westhoff. – Genemuiden: [Westhoff], 2017 (door Ferjan Ormeling)
 • The mapmakers’ world. A cultural history of the European world map / Marjo T. Nurminen. – Oxford: Pool of London Press, 2015 (door Gijs Boink)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 36 (2017) no. 4

CT36-4
CT36-4

Caert-Thresoor 36e jaargang 2017, nr. 4

Artikelen:

 • Diederick Wildeman, Zeekarten als historische bron
 • Lowie Brink, Pieter Bos is doos, leve Jan Niermeyer! Een nieuw kartografisch geluid bij uitgeverij Wolters
 • Jeroen Lagerweij, Het plan Van Niftrik van Amsterdam: een negentiende-eeuwse kartografische curiositeit
 • Sylvia Sumira, Een andere visie op vroege Nederlandse globes

Besprekingen:

 • Cartografie. Visie op de kaart / Marc Hameleers, Marc Carnier, Patricia Alkhoven & Rink Kruk (eds.). – ‘s-Gravenhage: Stichting Archiefpublicaties, 2016 (door Martijn Sorms)
 • Deconstructing the Ferraris Maps (1770-1778). A study of the map production process and its implications for geometric accuracy / Soetkin Vervust. – Gent: Gent University, 2016 (door Bram Vannieuwenhuyze)
 • Kaarten van de Nederlandse Antillen. Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten tot 1900 / Wim Renkema. – Leiden/Boston: Brill/Hes & De Graaf, 2016 (door Martijn Storms)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 36 (2017) no. 3 – Special Indië

CT36-3
CT36-3

Caert-Thresoor 36e jaargang 2017, nr. 3

Special Indië

Artikelen:

 • Günter Schilder, De kartografische werkplaats van de VOC in Batavia
 • Lodewijk Wagenaar, Drie overzichtskaarten van Ceylon uit de jaren 1681-1683 nader bekeken
 • Ferjan Ormeling, De Topografische Dienst van Nederlands-Indië, Batavia 1864-1950
 • Paul van den Brink, Kartografische kapitaalvernietiging: Het Encyclopaedische Bureau voor de Buitenbezittingen, 1909-1921
 • Ron Guleij, De kartering van de Nederlandse Oost-Indische Archipel door de Dienst Hydrografie
 • Gijs Boink, ‘Onbeslist getouwtrek’: de moeizame overdracht van de kaarten van het Ministerie van Koloniën

Besprekingen:

 • Het Grote VOC Boek / Ron Guleij & Gerrit Knaap (eds.). – Zwolle: Wbooks, 2017 (door Kees van Grootheest)
 • Early Dutch Maritime Cartography: The North Holland School of Cartography (c. 1580-c. 1620) / Günter Schilder. – Leiden/Boston: Brill/Hes & De Graaf, 2017 (door Erik Walsmit)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 36 (2017) no. 2

CT36-2
CT36-2

Caert-Thresoor 36e jaargang 2017, nr. 2

Artikelen:

 • Marco van Egmond, Een beeld van de wereld tussen 1877 en 1939: de vooroorlogse edities van De Bosatlas online
 • Roel Nicolai, De onbekende oorsprong van portolaankaarten
 • Ester Smit, Van de achterkant gepeuterd: de ontdekking van een onbekende plattegrond van kasteel Kattelaar
 • Theo van Veenendaal, De Overijsselkaart van Ten Have uit 1648 nagevolgd door Visscher en De Wit: Een analyse met MapAnalyst

Kaartcollecties in Nederland: Het Utrechts Archief (door Nettie Stoppelenburg)

Besprekingen:

 • The phantom atlas: The greatest myths, lies and blunders on maps / Edward Brooke-Hitching. – London etc.: Simon & Schuster, 2016 (door Reinder Storm)
 • Renaissance Ethnography and the Invention of the Human: New Worlds, Maps and Monsters / Surekha Davies. – Cambridge: Cambridge University Press, 2016 (door Sjoerd de Meer)
 • Capitalism and Cartography in the Dutch Golden Age / Elizabeth A. Sutton. – Chicago/Londen : University of Chicago Press, 2015 (door Ester Smit)
 • De Hattinga’s. Predikanten, geneesheren, bestuurders en vooral kaartenmakers, hun geschiedenis en betekenis voor Hulst en Hulsterambacht / Oudheidkundige Kring “De Vier Ambachten”. – Hulst : Oudheidkundige Kring “De Vier Ambachten”, 2015 (door Elger Heere)

Varia Cartographica, met o.a.: Ferjan Ormeling, Jansoniuslezing 2017: de Noord-Hollandse kartografenschool

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 36 (2017) no. 1

CT36-1

Caert-Thresoor 36e jaargang 2017, nr. 1

Artikelen:

 • Gijs Boink & Martijn Storms, ‘Ik ben heel beïnvloedbaar’. Interview met bijzonder hoogleraar Bram Vannieuwenhuyze
 • Vivienno Frank, De eerste grootschalige landkaart van Aruba en haar gebruik
 • Peter van der Krogt, Madelon Simons & Reinder Storm, Atlas Tytel-Print collectie Van Loon. Een schenking voor de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam
 • Peter Meurer, Pater Gerhard Sommers Missions-Atlas der Oblaten (Valkenburg 1947-1950)

Kaartcollecties in Nederland: Kartografische en topografische collecties van het Rijksprentenkabinet (door Laurien van der Werff)

Besprekingen:

 • Abraham Ortelius 1527-1598. Life, works, sources and friends / Marcel van den Broecke. – Bilthoven : Cartographica Neerlandica, 2015 (door Jan Werner)
 • Dou, landmeters in Rijnland en Hollands Noorderkwartier, 1600-1680 / Diederik Aten e.a. – Heerhugowaard: Vrienden van de Hondsbossche, 2016 (door Kees van Grootheest)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 35 (2016) no. 4

CT35-4

Caert-Thresoor 35e jaargang 2016, nr. 4

Artikelen:

 • Hans Ferwerda, Verzamelen van zeekaarten. Landverkenningen op zeekaarten
 • Cor Nonhof, Structuur van de kaart van Delfland van 1712 door de gebroeders Kruikius
 • Ron Guleij, De koperplatengroep van de Dienst Hydrografie

Kaartcollecties in Nederland: Brabant-Collectie, Universiteitsbibliotheek Tilburg (door Emy Thorissen, met medewerking van Lieja Stalpers)

Besprekingen:

 • Atlas van Kaap Hoorn. Kaartbeeld van Zuidelijk Amerika, 1500-1725 / Pieter Kroon, Maarten Klein, Cees Paul (eds.). – Bussum: Thoth, 2016 (door Gijs Boink)
 • Vlaanderen in 100 kaarten / Wouter Bracke and Eric Leenders (eds.). – Leuven: Davidsfonds, 2015 (door Karen De Coene)
 • Frederick de Wit and the first concise reference atlas / George Carhart. – Leiden/Boston: Brill/Hes&De Graaf, 2016. (door Jan Werner)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 35 (2016) no. 3

CT35-3

Caert-Thresoor 35e jaargang 2016, nr. 3

Artikelen:

 • Michael Ritter, Oude Amsterdamse kaarten heruitgegeven in Augsburg door Joseph Carmine
 • Frans Scholten, Voltooiing, herziening en nadagen van de Kraijenhoffkaart
 • Jason Hubbard & Frederik Muller, Verloren gegaan en weer teruggevonden. Het Nieuw Groot Zeekaart Boek van Hendrick Doncker II (Amsterdam 1714)

Kaartcollecties in Nederland: Universiteitsbibliotheek Nijmegen (door Robert Arpots & Eefje Roodenburg)

Besprekingen:

 • Aan de slag in de kadasterarchieven: een handleiding voor de particuliere onderzoeker / M. Verheijen. – Den Haag: Kadaster, 2014 (door René Haubourdin)
 • De onmogelijke carrière van de Amsterdamse kunst- en kaartverkoper Pieter Persoy (1668-1714) / M.A.F. Peters. – Masterscriptie Boekwetenschap & Handschriftenkunde, Universiteit van Amsterdam, 2015 (door Marc Hameleers)
 • Grenzen: een exploratie van hoe we aan de grenzen gekomen zijn waarbinnen wij nu leven, aan de hand van oude kaarten / E. Van Hove. – s.l.: Nicole Knops, 2015 (door Ron Guleij)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 35 (2016) no. 2

CT35-2

Caert-Thresoor 35e jaargang 2016, nr. 2

Artikelen:

 • Hans Spikmans, Zeldzame kaart van de Bourgondische Nederlanden uit ca. 1558 ontdekt
 • Wim Renkema, De oudste kaarten van Punda (Willemstad) op Curaçao
 • Jan Debets, F.W. Michels en zijn kaart Rotterdam 1958 Europoort
 • Gloria Moorman, Blaeus Theatrum civitatum et admirandorum Italiae. Methode van verzamelen van materiaal voor de stedenatlassen van Italië

Kaartcollecties in Nederland: Archief Delft (door Annika Hendriksen)

Besprekingen:

 • 200 jaar kaarten maken in beeld 1815-2015 / Nico Bakker. – Apeldoorn: Uitgeverij 12 Provinciën / Kadaster, 2015 (door Ferjan Ormeling)
 • Mapping Spaces. Networks of Knowledge in 17th Century Landscape Painting / Ulrike Gehring & Peter Weibel (eds.). – Karlsruhe/München: ZKM/Hirmer, cop. 2014 (door Gijs Boink)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 35 (2016) no. 1

CT35-1

Caert-Thresoor 35e jaargang 2016, nr. 1

Artikelen:

 • Marco van Egmond, De kaartenverzameling van Anton Albert Beekman
 • Lida Ruitinga, De Topographische en Militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden digitaal beschikbaar in Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam
 • Elger Heere & Ferjan Ormeling, De nauwkeurigheid van kaarten van Java vóór de triangulatie (1800-1850)
 • Hans Kok, Een Duitse koperplaat uit 1922 van de rede van Batavia. Wat een swastika niet allemaal kan vertellen

Kaartcollecties in Nederland: Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam (door Lida Ruitnga)

Besprekingen:

 • De oude kaarten van Zeeland: stad en dorp, land en water in vier eeuwen cartografie / Aad de Klerk. – Zwolle: WBooks, 2015 (door Ron Guleij)
 • Gedetailleerde kaarten van Amsterdam / Marc Hameleers. – Bussum: Thoth, 2015 (door Kees van Grootheest)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 34 (2015) no. 4 – Themanummer 200 jaar Topografische Dienst

CT34-4

Caert-Thresoor 34e jaargang 2015, nr. 4

Themanummer 200 jaar Topografische Dienst

Artikelen:

 • Peter Geudeke, Opkomst en ondergang van een organisatie: tweehonderd jaar topografische kartering
 • Peter Geudeke, Paden op en lanen in: tweehonderd jaar topografische verkenningen
 • Ferjan Ormeling, Veranderingen in de legenda van de topografische kaart 1815-2015
 • Nico Bakker, Jasper Hogerwerf & Ferjan Ormeling, Toponymie op Nederlandse topografische kaarten vanaf 1800
 • Nico Bakker, Tweehonderd jaar generalisatie van topografische kaarten
 • Paul van den Brink, “Het bespottelijk geheimzinnige”: de Topografische Dienst in de media, 1815-1900

Kaartcollecties in Nederland: De collecties van de voormalige Topografische Dienst Nederland (door Martijn Storms)

Besprekingen:

 • Historische Atlas van Voorne-Putten / Karen De Coene e.a. – Zwolle: WBOOKS, 2014 (door Ron Guleij)
 • Lafreri. Italiaanse Cartografie in de Renaissance / Jan Parmentier – Sint-Niklaas: KOKW; Gent: Universiteit Gent, 2014 (door Martijn Storms)

Varia Cartographica