Jaargang 31 (2012) no. 4

Caert-Thresoor 31e jaargang 2012, nr. 4

Artikelen:

  • Cor Nonhof, De meetkundige grondslag van de Kaart van Delfland van 1712 door de gebroeders Kruikius
  • Lowie Brink, De ‘ganz revidierte Druck’ van Ferrari’s wandkaart van Suriname. Een unieke samenwerking van de Nederlandse en Duitse schoolkartografie
  • Piet Broeders, De Atlas der Nederlandsche Overzeesche Bezittingen in de kaartenverzameling van het Koninklijk Instituut voor de Tropen
  • Geert Bekkering, De eerste legpuzzel voor een puzzelraam

Kaartcollecties in Nederland: Hoogheemraadschap van Delfland te Delft (door Bert Klapwijk)

Varia Cartographica, met o.a.: Martijn Storms, Studiemiddag ‘Vier eeuwen maritieme kartografie’ in het Scheepvaartmuseum en Sjoerd de Meer, Conferentie Brussels Map Circle Mercator & Hondius

Besprekingen:

  • De wereld in kaart. Gerard Mercator (1512-1594) en de eerste wereldatlas / Thomas Horst. – Brussel/München: Mercatorfonds en Gütersloh/Faksimile Verlag, 2011 (door Rinek Vermij)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven (p. 138)

Bekijk deze editie (pdf)