Jaargang 25 (2006) no. 4 – Jubileumnummer Van Deventer & Antwerpen

CT25-4

Caert-Thresoor 25e jaargang 2006, nr. 4

Jubileumnummer Van Deventer & Antwerpen

Redactioneel: 100x Caert-Thresoor – Van Deventer – afscheid

Artikelen:

 • Mathieu Franssen, Ducatus Brabantiae uit de plomp opgedoken? Enkele notities bij de ontdekking van een onbekende variant van de kaart van Brabant door Jacob van Deventer
 • Wouter Bracke, Het Scheldeland door Jacob van Deventer
 • François van der Jeught & Paul de Win, Ongepubliceerd materiaal uit het Mechelse Stadsarchief betreffende Jacob van Deventer
 • Eric Leenders, De kaart van Vlaanderen van Gerard Mercator en Jacob van Deventer
 • Peter van der Krogt, Welke steden karteerde Van Deventer voor Filips II in diens ‘landen van herwerts overe’?
 • Ivonne Lempke, Een klooster, twee plattegronden. Wie heeft er gelijk? Het klooster Koningsveld bij Delft op Van Deventers plattegrond en op een geschilderde plattegrond van Delft
 • Piet Lombaerde, Een onbekende gravure van de Antwerpse versterkingen in 1584 onlangs aan het licht gekomen

@ la carte: Jacob van Deventer nauwelijks op het net

Varia Cartographica

Besprekingen:

 • Nassau in het nieuws: nieuwsprenten van Maurits van Nassaus militaire ondernemingen uit de periode 1590-1600 / Christi Marie Klinkert. ([Zutphen]: Walburg Pers, 2005) (door J.C. Nix)

Nieuwe literatuur en facsimile-uitgaven

Jaargang 25 (2006) no. 3

CT25-3

Caert-Thresoor 25e jaargang 2006, nr. 3

 • Peter van der Krogt, In memoriam Prof. dr. ir. C. Koeman
 • Dick Blonk, De Ortelius-Van Deventer kaart van Zeeland, een kaart met veel staten
 • J.M. Mohrmann, De wereldwijde primaire triangulatie als ‘onfeilbare grondslag’ voor negentiende-eeuwse kaarten
 • Louis van Empelen, Kunst en Kaart: De Civitas Hierusalem 1538 van Herman van Borculo

@ la carte: Gedigitaliseerde kaarten van de Universiteitsbibliotheek Utrecht

Varia Cartographica

Besprekingen:

 • The Van Keulen Cartography, Amsterdam 1680-1885 / Dirk de Vries, Günter Schilder, Willem Mörzer Bruyns, Peter van Iterson en Irene Jacobs. – Canaletto/Repro Holland, Alphen aan den Rijn 2005 (door Ferjan Ormeling)
 • De wereld tussen twee stokken: de geschiedenis van de Nederlandse schoolwandkaarten / Lowie Brink en Lucy Holl. Nijmegen: Antiquariaat De Wereld aan de Wand, cop. 2005 (door Lida Ruitinga)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven (pp. 86).

Jaargang 25 (2006) no. 2

CT25-2

Caert-Thresoor 25e jaargang 2006, nr. 2

Artikelen:

 • Ferjan Ormeling, De weergave van Suriname in de Bosatlas 1877-1940
 • Lesley Peterson, The Mirror of the Worlde van Elizabeth Tanfield Cary: een vroege Engelse vertaling van Ortelius
 • Paul van den Brink & Marc Hameleers, Nouveau Plan de la Ville d’Amsterdam: de toeristische kaart van Amsterdam, gegraveerd door Willem Cornelis van Baarsel en uitgegeven door Johannes Guykens (1837-1850)

@ la carte: Historisch GIS Fryslàn

Varia Cartographica

Besprekingen:

 • The Commerce of Cartography: Making and Marketing Maps in Eighteenth-Century France and England / Mary Sponberg Pedley. Chicago; London:The University of Chicago Press, 2005 (door Marco van Egmond)
 • Joan Blaeu, Atlas Maior of 1665: ‘The greatest and finest atlas ever published’, ‘De grootste en schoonste atlas die ooit verschenen is’, ‘L’Atlas le plus grand et le plus admirable jamais publié’ / introduction and texts by, inleiding en teksten van, introduction et textes de Peter van der Krogt. Köln [etc.]: Taschen, 2005 (door Jan Werner)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 25 (2006) no. 1

CT25-1

Caert-Thresoor 25e jaargang 2006, nr. 1

Artikelen:

 • Herman J. Versfelt, De Hottinger-kaarten
 • Ab Goutbeek, De 18de eeuwse manuscriptkaart van Overijssel door Samuël Kupfer
 • Peter van der Krogt, Kartografie of Cartografie?
 • Lowie Brink, De Schoolkaart van Insulinde van R. Schuiling: Een overzicht van de Indische cartografie in 1898 op vijf m2

@ la carte: Koloniale kaarten van het KIT

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 24 (2005) no. 4

CT24-4

Caert-Thresoor 24e jaargang 2005, nr. 4

Artikelen:

 • Willem G. Doornbos, De Groninger provincie-wandkaart van Theodorus Beckeringh
 • Maili Blauw, ‘Eene aanschouwelijke voorstelling van den waterstaat’: De Waterstaatswkaart van Nederland, 1865-1992
 • Peter van der Krogt, Waarom Joan Blaeu de opdracht van zijn kaart van Perzië wijzigde

@ la carte

Varia Cartographica

Besprekingen:

 • Water door de tijd rond Amstel, Gooi en Vecht / Hoogheemraadschap Amstel, Gooi, Vecht, DWR. – Hilversum : AGV/DWR, 2004 (door Partricia Alkhoven)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 24 (2005) no. 3

CT24-3

Caert-Thresoor 24e jaargang 2005, nr. 3

Artikelen:

 • Rolf Blankemeijer, Plaat of staat? De titelpagina van het Theatrum Orbis Terrarum
 • Marco van Egmond, Een nieuwe onderdak voor de kaartenverzameling van de Utrechtse Faculteit Geowetenschappen
 • Hans Kok, Luchtvaartkaarten voor ‘long-range navigation’ in de periode 1940-1970
 • Elger Heere & Martijn Storms, Kadaster 1832 toegepast; de pilotprojecten van De WoonOmgeving

@ la carte

Varia Cartographica

Besprekingen:

 • Nederlandse Zeekaarten uit de Gouden Eeuw / Robert Putman. – Abcoude: Uitgeverij Uniepers, 2005 (door Sjoerd de Meer)
 • Het kadaster historische ontwikkeling in de eerste helft van de 20e eeuw / W. van Riessen. – Dienst voor het kadaster en de openbare registers (2004) (door Kees van Putten)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 24 (2005) no. 2

CT24-2

Caert-Thresoor 24e jaargang 2005, nr. 2

Artikelen:

 • Heinrich Schumacher, De kartering van Oost-Friesland door Willem Pieter Camp, 1798-1804
 • Peter Mekenkamp & Piet Ververgaert, Klassieke wereldbeelden. Wat scheidt Europa van Azië?
 • Joost Augusteijn, Een kaart van Drenthe door Gaspar Bouttats
 • Henk van der Heijden, De Atlas Calenberg: een 18de-eeuwse verzamelatlas van de wereld in twintig delen

@ la carte

Varia Cartographica

Besprekingen:

 • Petermann’s Maps. Carto-bibliography of the maps in ‘Petermanns Geographische Mitteilungen’, 1855-1945 / Jan Smits. – ’t Goy-Houten: HES & De Graaf Publishers, 2004 (door Ben de Pater)
 • Historische Atlas van Rotterdam; De groei van de stad in beeld / Paul van de Laar en Mies van Jaarsveld. – Amsterdam: Uitgeverij SUN, 2004, en 125 Jaar Passage Rotterdam; Geschiedenis van een bouwblok / René van der Schans.- Eigen uitgave, 2004 (door Elger Heere)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 24 (2005) no. 1 – Themanummer: Koloniale Kartografie

CT24-1

Caert-Thresoor 24e jaargang 2005, nr. 1

Themanummer: Koloniale Kartografie

Artikelen:

 • Peter van der Krogt, J.V.D. Werbata, een topograaf uit Oost-Indië, karteert in West-Indië: De eerste topografische kaarten van de Nederlandse Antillen, 1911-1915
 • Pieke Hooghoff & Ferjan Ormeling, Wilhelm Linnemann: ervaringen bij het karteren van Nederlands-Indië, 1926-1936 / Wilhelm Linneman (1895-1968): achtergronden bij de memoires van een Indische topograaf / Uit de memoires van Wilhelm Linneman

@ la carte

Varia Cartographica

Besprekingen:

 • De familie de Bersacques : I Een 17e eeuwse dynastie landmeters te Kortrijk, II Productie en techniek van een familie landmeters in de kasselrij Kortrijk / Martijn Vandenbroucke. Kortrijk: Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, 2001 (door Martijn Storms)
 • Digitale kaarten & atlassen / L.K. – [Delft]: Uitgeverij ALVO, [2003] (door Peter van der Krogt)
 • Waterstaat in kaart : Geschiedenis van de Waterstaatskaart van Nederland, 1865- 1992 / Maili Blauw. – Utrecht: Stichting Matrijs, 2003 (door Martijn Storms)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 23 (2004) no. 4 – Themanummer: Fantasia Cartographica

CT23-4

Caert-Thresoor 23e jaargang 2004, nr. 4

Themanummer: Fantasia Cartographica

Artikelen:

 • Lida Ruitinga & Martijn Storms, Fantasia Cartographica : een fantastische wereld in kaart gebracht
 • Marcel van den Broecke, De Utopia kaart van Ortelius
 • Franz Reitinger, Kleine studentengeografie

Thresoortjes:

 • Peter van der Krogt, Y: kaart van de levensweg

@ la carte

Varia Cartographica

Besprekingen:

 • Das neu entdeckte Schlaraffenland : Johann Andreas Schnebelins Erklärung der Wunder-seltzamen Land-Charten UTOPIAE aus dem Jahr 1694 / met nawoord van Franz Reitinger. – Bad Langensalza : Verlag Rockstuhl, 2004 (door Martijn Storms)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 23 (2004) no. 3

CT23-3

Caert-Thresoor 23e jaargang 2004, nr. 3

Artikelen:

 • Willy Ahlers, Jacob van Deventer, nieuwe ideeën en nieuwe vragen
 • Peter van der Krogt & Gyuri Danku, De Andreas Nagy atlas: een atlas factice uit circa 1660
 • Gyuri Danku, Twaalf kaarten van Cornelis I Danckerts (1603-1656) in de Andreas Nagy atlas

@ la carte

Varia Cartographica

Besprekingen:

 • Les Plans de Paris des origines (1493) à la fin du XVIIIe siècle: étude, carto-bibliographie et catalogue collectif / Jean Boutier; avec la collaboration de Jean-Yves Sarazin et de Marine Sibille. – Paris: Bibliothèque nationale de France, 2002 (door Peter van der Krogt)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven (p. 82).