Over ons

Informatie over Caert-Thresoor

Algemene informatie

Caert-Thresoor, een uitgave van de Barent Langenes Stichting, is het enige Nederlandse tijdschrift dat geheel gewijd is aan de geschiedenis van de kartografie. De artikelen behandelen verschillende aspecten van de geschiedenis van de kartografie, zoals stadsplattegronden, militaire kartografie, kartografen, graveurs en uitgevers, kunsthistorische ontwikkelingen op kaarten enz. Eveneens wordt aandacht besteed aan bijdragen over Nederlandse kaartenverzamelingen en bijzondere aanwinsten. Lezers van Caert-Thresoor worden in elke nummer geïnformeerd over nieuwe literatuur en facsimiles en tentoonstellingen. Caert-Thresoor, dat voor het eerst verscheen in 1982, verschijnt vier maal per jaar. Het tijdschrift heeft ongeveer 650 abonnees, voornamelijk in Nederland. Gewoonlijk bevat elk nummer twee of drie artikelen, besprekingen, nieuws en aankondigingen (‘Varia Cartographica’) en een overzicht van de recente literatuur en facsimiles. Alle bijdragen zijn in het Nederlands, artikelen gaan vergezeld van een samenvatting in het Engels.

Elk nummer bevat naast de artikelen de volgende rubrieken:

  • Kaartcollecties in Nederland
  • Varia Cartographica (nieuws en aankondigingen)
  • Besprekingen
  • Nieuwe literatuur en facsimile-uitgaven

De redactie bestaat momenteel uit de volgende personen:

Bram Vannieuwenhuyze (voorzitter)
Reinder Storm (secretaris)
Erik Walsmit (eindredacteur)
Gijs Boink
Kees van Grootheest
Ron Guleij
Hans Kok
Ester Smit
Reinout Klaarenbeek

De webredactie bestaat uit:

Gijs Boink
Reinder Storm
Marissa Griffioen

Francis Herbert FRGS te Londen verzorgt de correctie van de summaries.
Een jaarabonnement kost per januari 2023 in Nederland € 37,50, in België € 40,00 en in overige Europese landen en buiten Europa € 47,50. Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 10,00 (exclusief verzendkosten).

Het is ook mogelijk om Caert-Thresoor cadeau te geven.

Handelaren worden uitgenodigd om te adverteren, prijzen op aanvraag.
De instructies voor auteurs zijn te vinden op deze pagina.

Adressen

Voor abonnementen:

Gebruik dit formulier voor een abonnement. Voor overige vragen, zoals advertenties en losse nummers, schrijf naar:
Caert-Thresoor Abonnementen en administratie
E-mail: administratie@caert-thresoor.nl

Redactiesecretariaat Caert-Thresoor:

Dhr. drs. R. Storm
Postadres: Allard Pierson | De Collecties van de Universiteit van Amsterdam
Oude Turfmarkt 129
1012 GC Amsterdam
E-mail: redactie@caert-thresoor.nl