Jaargang 30 (2011) no. 2

Caert-Thresoor 30e jaargang 2011, nr. 2

Artikelen:

Martijn Storms, De kaart van Nederlands Brazilië door Georg Marcgraf

Marcel vanden Broecke, Ortelius’ Epitomes?

Esther Verkaik & Elien Voerman, De kartografische collectie Bisdom van Vliet – Le Fèvre de Montigny

Kaartcollecties in Nederland: Universiteitsbibliotheek Groningen (door Tonnis Musschenga)

Besprekingen

Spiegel van de Zuiderzee: geschiedenis en cartobibliografie van de Zuiderzee en het Hollands Waddengebied / Erik Walsmit, Hans Kloosterboer, Nils Persson & Rinus Ostermann. – Houten: HES & De Graaf Publishers, 2009 (door Hans Renes)

Zeeuwse kaarten voor de VOC: het kaartenmakersbedrijf van de Kamer Zeeland in de 17de en 18de eeuw / Ruud Paesie. – Zutphen: Walburg Pers, 2010 (door Sjoerd de Meer)

De conste van geometria. Vijf eeuwen cartografie in het Land van Woerden / Karel Maartense. – Alphen aan den Rijn: Uitgeverij Canaletto/Repro-Holland in samenwerking met het Stadsmuseum Woerden, 2011 (door Elger Heere)

Varia Cartographica, met o.a.: Ferjan Ormeling, Verslag historisch-kartografische studiedag ‘Sprong over de Vestingwal’

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Bekijk deze editie (pdf)