Jaargang 31 (2012) no. 1

Caert-Thresoor 31e jaargang 2012, nr. 1

Artikelen:

  • Sjoerd de Meer, De Atlas van de Wereld: de wereldkaart van Gerard Mercator uit 1569 in atlasvorm
  • Paul van den Brink, De Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie (1959-1966)
  • Roger Stewart, ’n Nederlandse reliek in die Suid-Afrikaanse bodem: Van Plettenberg se Baken in die Karoo

Varia Cartographica, met o.a.: Elger Heere, Brazil on early maps; verslag van BIMCC Conferentie, 10 december 2011

Kaartcollecties in Nederland: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden (door Lam Ngo)

Besprekingen:

  • Bouwers van sterke werken. Nederlandse ingenieurs in het tweede tijdperk van de Tachtigjarige Oorlog, 1605-1648 / Frans Westra. – Utrecht: Stichting Menno van Coehoorn, 2010 (door Gijs Boink)
  • Ships on Maps: Pictures of Power in Renaissance Europe / Richard W. Unger. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012 (door Sjoerd de Meer)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Bekijk deze editie (pdf)