Jaargang 30 (2011) no. 3

Caert-Thresoor 30e jaargang 2011, nr. 3

Artikelen:

  • Igor Wladimiroff, ‘Bloopers’ in de Nederlandse kartografie van Rusland
  • Harald Fredriks & Peter van der Krogt, De Carte du Camp d’Utrecht uit 1805
  • Hans Kloosterboer, Het veranderend kaartbeeld van Nederlandse zeegaten: een hulpmiddel bij de datering van zeekaarten?

Kaartcollecties in Nederland: Zuiderzeemuseum (door Erik Walsmit)

Besprekingen:

  • Zelandia Comitatus: Geschiedenis en cartobibliografie van de provincie Zeeland tot 1860 / Dick en Joan Blonk-van der Wijst. – Houten: HES & De Graaf Publishers, 2010 (door Peter Sijnke)
  • Dienstbare kaarten: een cartografische geschiedenis van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap en het tijdschrift, 1873-1966 / Paul van den Brink. – Houten: HES & De Graaf Publishers, 2010 (door Peter Levi)
  • Smallingerland op de kaart: een historische cartografie / Klaas Tulp e.a. – Drachten: Smelne’s Erfskip, 2010 (door Sjoerd de Meer)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Bekijk deze editie (pdf)