Jaargang 39 (2020) no. 1

CT39-1
CT39-1

Caert-Thresoor 39e jaargang 2020, nr. 1

Artikelen:

 • Peter van der Krogt, De Atlas des Enfans (1758-1857). Een Amsterdams aardrijkskundeleerboek met blinde kaarten in tachtig uitgaven
 • Bea Brommer, Elias Herckmans en zijn kaarten van Chili uit 1643
 • Reinder Storm, Plakkaarten van Francis Allan Een negentiende-eeuwse uitgave van de firma Vlieger te Amsterdam

Kaartcollecties in Nederland: Erfgoed Leiden en omstreken (door Sigrun Brouwer)

Varia Cartographica

Recensies:

 • Kaarten van Afrika / Wulf Bodenstein. – Brussel: Koninklijk Museum voor Midden Afrika, 2017 (door Kees van Grootheest)
 • Right in the middle. Cape Verde Islands. Hessel Gerritsz’ rutter 1628. Four 17th century Dutch maps / Translation and introduction J. Dinnissen. – Nijmegen : LULU, 2018 (door Ester Smit)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 38 (2019) no. 4

CT38-4
CT38-4

Caert-Thresoor 38e jaargang 2019, nr. 4

Artikelen:

 • Mario Cams, De Novus Atlas Sinensis van Martini en Blaeu en zijn Chinese bronnen
 • Jeroen Bos, Een vergeten kaartenmaker: Carl Friedrich Reimer
 • Willemieke Otten, Els van der Laan & Jelmer Bokma, Speuren naar (on)zichtbare structuren in het buitenplaats- en landgoederenlandschap: groene parels op basis van oude en nieuwe kaarten

Kaartencollecties in Nederland: Universitaire Bibliotheken Leiden (door Martijn Storms)

Besprekingen:

 • Kaartboeken van Amsterdam 1559-1703 / Marc Hameleers & Anne van Noord. – Bussum: Thoth, 2019 (door Kees van Grootheest)
 • Nieuwe historische atlas van Nijmegen: 2000 jaar stad aan de Waal / Wilfried Uitterhoeve, Billy Gunterman & Ruud Abma. – Nijmegen: Van Tilt, 2018 (door Ron Guleij)
 • Historische atlas NL – Hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt / Martin Berendse & Paul Brood. – Zwolle: Wbooks, 2019 (door Ferjan Ormeling)
 • De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten / Marieke van Delft & Reinder Storm. – Tielt: Lannoo, 2019 (door Ron Guleij)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 38 (2019) no. 3

CT38-3
CT38-3

Caert-Thresoor 38e jaargang 2019, nr. 3

Artikelen:

 • Hans Kok, Een onbekende kaart van Nederland met de Fossa Drusiana: een manuscriptkaart op perkament als stukje in de puzzel?
 • Willem Mörzer Bruyns, De Nederlandse hydrografische opnemingen aan de zuidwestkust van Nieuw-Guinea en in de Arafurazee, 1826-1835
 • Jan Muylle, Ornamentiek in kaarten van Josua van den Ende (ca. 1604). Ontleend aan prenten van Johannes Stradanus, Maarten van Heemskerck en Theodoor de Bry
 • Gerrit Berends, De Duitse mijl en de Duitse voet

Besprekingen:

 • Brabantia Ducatus: Geschiedenis en Cartobibliografie van het Hertogdom Brabant tot 1795 / Mario Dorigo & Mathieu Franssen. – Leiden: Brill Hes & De Graaf, 2018 (door Gijs Boink)
 • Indonesië op de kaart. De rol van de Nederlandse aanwezigheid in Indonesië bij de ontwikkeling van de geodesie in Nederland / Huib Ekkelenkam. – Uitgegeven in eigen beheer, 2019 (door Ferjan Ormeling)
 • De wijde wereld van Cornelis Pijnacker (1570-1645) / Paul Brood, Gerard van Krieken & Jan Spoelder. – Zwolle: Wbooks, 2018 (door Ron Guleij)

Varia Cartographica, met o.a.: Marco van Egmond, Kaartenwereld draait voor even weer rond Amsterdam

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 38 (2019) no. 2

CT38-2
CT38-2

Caert-Thresoor 38e jaargang 2019, nr. 2

Bilingual ICHC Special (in Dutch and English)

Artikelen:

 • Bram Vannieuwenhuyze, Enkele nieuwe ideeën over de ontstaanscontext van Jacob van Deventers stadsplattegronden
 • Gijs Boink, De eerste staat van Claes Jansz. Visschers Amstelodamum, Celebre Emporium Forma Plana nader beschouwd
 • Paul van den Brink & John Steegh, De droogmaking en inrichting van de Haarlemmermeer vóór en na 1852
 • Petra Dreiskämper, AdamLink. Historische collecties van Amsterdam verbonden

Kaartencollecties in Nederland: Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum (door Martha Kist)

Jaargang 38 (2019) no. 1

CT38-1
CT38-1

Caert-Thresoor 38e jaargang 2019, nr. 1

Artikelen:

 • Anton Wegman, Kaartscheepjes. Amsterdams plattegronden als maritiem-historische bron
 • Jan Trachet, Grandioos Grensgeval. Nieuw onderzoek naar het zestiende-eeuwse landschap op Pieter Pourbus’ geschilderde kaart van het Brugse Vrije
 • Martijn Storms, Geheimhouding bij de VOC? De dubbele petten van Blaeu en Van Keulen

Kaartencollecties in Nederland: Kaartencollectie van het Zeeuws Archief (door Leo Hollestelle)

Besprekingen:

 • Mapping Asia: Cartographic Encoounters between East and West. Regional symposium of the ICA Commission on the History of Cartography / Martijn Storms, Mario Cams, Imre Josef Demhardt, Ferjan Ormeling (eds.). – Cham: Springer International Publishers, 2019 (door Sjoerd de Meer)
 • Wereldtheater. De geschiedenis van de cartografie / Thomas Reinertsen Berg. – Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2018 (door Reinder Storm)

Varia Cartographica, met o.a. Marco van Egmond, Kaartbeheerder en -historici strijken neer in Gotha en Martijn Storms, Vijfde Jansoniuslezing

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 37 (2018) no. 4

CT37-4
CT37-4

Caert-Thresoor 37e jaargang 2018, nr. 4

Artikelen:

 • Frans Scholten, Veldstellen, trommelkaarten, dubbeltjeskaarten, manoeuvreerkaarten en krijgsspelkaarten: variaties op het thema Topographische en Militaire Kaart
 • Ilja Mostert, Cornelis Goliath (1617-1660): Leven en werk van wereldberoemd kaartmaker in Zeeland en Zuid-Amerika
 • Hans Kok, Een wereldkaart met de kompasvariaties van Sir Edmund Halley door Reinier en Josua Ottens

Kaartencollecties in Nederland: Kaartencollectie van het Streekarchief Midden-Holland (door Joke Radstaat)

Besprekingen:

 • Deventer als hoofdstad van Overijssel: Een kaart van Overijssel met een profiel van Deventer door Pieter van den Keere uit 1617 / C.M. Hogenstijn. – Deventer: Corps 9 Uitgevers, 2018 (door Ester Smit)
 • Polders in kaart. Noord-West Brabant 1565-1590 / W.A. van Ham & K.A.H.W. Leenders. – Zwolle: WBOOKS, 2018 (door Martijn Storms)
 • Van punt tot mijl: de vroegere voet-, roede- en mijlmaten in Nederland / G. Berends. – s.l.: [eigen beheer], 2017 (door Gijs Boink)
 • Rhenen op de Kaart: De kaartencollectie van Henk Deys / J. van Beurden en R. van der Eerden-Bonk (red.). – Rhenen: Stadsmuseum, 2018 (door Kees van Grootheest)

Varia Cartographica (pp. 170-171).

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven (p. 172).

Jaargang 37 (2018) no. 3

CT37-3
CT37-3

Caert-Thresoor 37e jaargang 2018, nr. 3

Artikelen:

 • Ferjan Ormeling, Nederlandse namen wereldwijd. Het naamgevingsgedrag van de Nederlandse zeelieden in de zeventiende eeuw
 • Jan van den Broek, Meten en rekenen. Hoe de Semslinie in 1615 getrokken is
 • Marc Hameleers, De Kaarte vande Polders der Eemlandtsche Leege Landen etc. van Dirk Brekensz. van Groenouw (1666-1760)

Kaartencollecties in Nederland: Het Haags Gemeentearchief (door Ewoud Mijnlieff)

Besprekingen:

 • Stedenatlas Jacob van Deventer / Reinout Rutte en Bram Vannieuwenhuyze. – Bussum/Tielt: Thoth/Lannoo, 2018 (door Ferjan Ormeling)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 37 (2018) no. 2

CT37-2
CT37-2

Caert-Thresoor 37e jaargang 2018, nr. 2

Artikelen:

 • Lodewijk Wagenaar, Nederlandse forten op Sri Lanka. De militaire bezetting door de VOC van het kustgebied van Sri Lanka, 1638-1796
 • Elri Liebenberg, De Paskaart van ’t Zuydelykste Gedeelte van Africa van Van Keulen
 • Erik Walsmit, Siebe Bouma en zijn Museumdorp op het Kooizand in Enkhuizen. Een plan voor een nieuw openluchtmuseum
 • Dirk Imhof, De dwaasheid van menselijke wijsheid: Abraham Ortelius’ bijdrage in het Album amicorum van Joannes Gevartius

Kaartencollecties in Nederland: Regionaal Archief Alkmaar (door Jesse van Dijl)

Besprekingen:

 • Van Amsterdams Peil naar Europees referentievlak. De geschiedenis van het NAP tot 2018 / P.J.E.M. van Dam. – Hilversum: Verloren, 2018 (door Erik Walsmit)
 • Vught en Cromvoirt in kaart / O. Thiers. – Vught/De Bilt: Stichting Erfgoed Vught, Stichting Vughts Museum en HaEs producties, 2017 (door Kees van Grootheest)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 37 (2018) no. 1

CT37-1
CT37-1

Caert-Thresoor 37e jaargang 2018, nr. 1

Artikelen:

 • Josse Pietersma, Wild en confuus: Het verhaal achter de kaart van Van Borsele van de Hollandse kust
 • Hans Ferwerda, Meer dan navigatiegegevens alleen! Opmerkelijke en verrassende zaken in een zeekaartenverzameling
 • Paul de Win & François van der Jeught, Een kaart van Brabant voor keizer Karel V
 • Clemens Deimann, Herkomstonderzoek naar uit hun context geraakte kaarten in de collectie van het Nationaal Archief

Kaartencollecties in Nederland: Hoogheemraadschap van Rijnland (door Gert Koese)

Besprekingen:

 • Heimwee-eilanden: Geelmuiden, Hasselt, Hattem en IJsselmuiden in de Noord-Molukken / G.J. Westhoff. – Genemuiden: [Westhoff], 2017 (door Ferjan Ormeling)
 • The mapmakers’ world. A cultural history of the European world map / Marjo T. Nurminen. – Oxford: Pool of London Press, 2015 (door Gijs Boink)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Jaargang 36 (2017) no. 4

CT36-4
CT36-4

Caert-Thresoor 36e jaargang 2017, nr. 4

Artikelen:

 • Diederick Wildeman, Zeekarten als historische bron
 • Lowie Brink, Pieter Bos is doos, leve Jan Niermeyer! Een nieuw kartografisch geluid bij uitgeverij Wolters
 • Jeroen Lagerweij, Het plan Van Niftrik van Amsterdam: een negentiende-eeuwse kartografische curiositeit
 • Sylvia Sumira, Een andere visie op vroege Nederlandse globes

Besprekingen:

 • Cartografie. Visie op de kaart / Marc Hameleers, Marc Carnier, Patricia Alkhoven & Rink Kruk (eds.). – ‘s-Gravenhage: Stichting Archiefpublicaties, 2016 (door Martijn Sorms)
 • Deconstructing the Ferraris Maps (1770-1778). A study of the map production process and its implications for geometric accuracy / Soetkin Vervust. – Gent: Gent University, 2016 (door Bram Vannieuwenhuyze)
 • Kaarten van de Nederlandse Antillen. Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten tot 1900 / Wim Renkema. – Leiden/Boston: Brill/Hes & De Graaf, 2016 (door Martijn Storms)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven