Jaargang 38 (2019) no. 2

CT38-2

Caert-Thresoor 38e jaargang 2019, nr. 2

Bilingual ICHC Special (in Dutch and English)

Artikelen:

  • Bram Vannieuwenhuyze, Enkele nieuwe ideeën over de ontstaanscontext van Jacob van Deventers stadsplattegronden
  • Gijs Boink, De eerste staat van Claes Jansz. Visschers Amstelodamum, Celebre Emporium Forma Plana nader beschouwd
  • Paul van den Brink & John Steegh, De droogmaking en inrichting van de Haarlemmermeer vóór en na 1852
  • Petra Dreiskämper, AdamLink. Historische collecties van Amsterdam verbonden

Kaartencollecties in Nederland: Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum (door Martha Kist)

Bekijk deze editie (pdf)