Nieuw nummer: jaargang 41 (2022) no. 3

Caert-Thresoor 40e jaargang 2022, nr. 3

Artikelen:

 • Lowie Brink, De Wandkaart van Nederlandsch Oost-Indië van P.R. Bos en R.R. Rijkens uit 1881
 • Frans Scholten, Jan van Gorkum en zijn Lithographisch Etablissement. Deel 2: doorstart in Leiden
 • Marie Keulen, Kaarten van koloniale expedities. De Marronexpedities in achttiende-eeuws Suriname

Kaartenmakers in de Nederlanden: Derk Buddingh (1800-1874) (door Reinder Storm)

Collecties Nederlandse kaarten: Trésorcollectie TU Delft Library (door Marietje Ruigrok)

Recensies:

 • Het Grote Kaartenboek, vijf eeuwen cartografie / Ron Guleij. – Zwolle: WBOOKS, 2022 (door Kees van Grootheest)
 • Zicht op Deventer: 250 jaar plattegronden en profielenin houtsnede en kopergravure, ca. 1550-ca. 1800 / G. Hartong & Berry en Nanny
  Bosgoed. – Deventer: Antiquariaat De Kameleon, 2020 (door Ester Smit)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

De redactie plaatst de inmiddels verschenen afleveringen met een vertraging van 3 jaar op de website

Nieuw nummer: jaargang 41 (2022) no. 2

Caert-Thresoor 40e jaargang 2022, nr. 2

Artikelen:

 • Thomas Dresscher, De Grote Atlassen online beschikbaar. Digitalisering van de door Asia Maior/Atlas Maior uitgegeven atlassenserie
 • Frans Scholten, Jan van Gorkum en zijn Lithographisch Etablissement. Deel 1: de beginjaren in Gent
 • Marc Hameleers, Herkend. De eerste uitgave van de kaart van Amsterdam van Pieter Persoy uit 1694
 • Reinout Klaarenbeek, Kloosters te koop. Plattegronden van kloosters in Belgische steden uit het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw

Kaartenmakers in de Nederlanden: F.J. Weygand (1771-1837) (door Peter van der Krogt)

Collecties Nederlandse kaarten: Stichting Twickel, Ambt Delden (door Redmer Alma)

Recensies:

 • Nieuwe historische atlas van Amsterdam / Jaap Evert Abrahamse & Reinout Rutte. – Bussum: Thoth, 2021 (door Kees van Grootheest)
 • Motion in maps, maps in motion / Zef Segal & Bram Vannieuwenhuyze (red.). – Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020 (door Reinout Klaarenbeek)
 • Atlas van de trekvaarten in Zuid-Holland / Marloes Wellenberg & Ad van der Zee (samenst.). – Bussum: Thoth, 2021 (door Ron Guleij)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

De redactie plaatst de inmiddels verschenen afleveringen met een vertraging van 3 jaar op de website

Nieuw nummer: jaargang 41 (2022) no. 1 (ANWB-special)

Caert-Thresoor 40e jaargang 2022, nr. 1

ANWB-Special

Artikelen:

 • Reactioneel, De ANWB en haar kaartproductie
 • Reinder Storm, De Bondsatlas. Atlas van Nederland van de ANWB
 • Hans Buiter, Op pad met de ANWB. Toeristen tekenden hun eigen kaarten
 • Ferjan Ormeling, Honderd jaar wegenkaarten van de ANWB, 1883-1983
 • Paul van den Brink, “Verbrandt ze!”. De hoogstaande wegenkaarten van de Java Motor Club en de Deli Automobiel Club, 1912-1942

Collecties Nederlandse kaarten: ANWB Bedrijfsarchief, Den Haag (door Horst Boelema)

Recensies:

 • Geldria Ducatus. Geschiedenis en cartobibliografie van het hertogdom Gelderland tot 1860 / Dick Blonk & Peter van der Krogt. – Leiden: Brill, 2021 (door Kees van Grootheest)
 • De topografie van de domheid / Matthijs van Boxsel. – Amsterdam: Querido, 2021 (door Reinder Storm)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

De redactie plaatst de inmiddels verschenen afleveringen met een vertraging van 3 jaar op de website