Jaargang 40 (2021) no. 2

Caert-Thresoor 40e jaargang 2021, nr. 2

Artikelen:

  • Stanislas De Peuter, Lodovico Guicciardini. Een onbekend en onbemind meester
  • Wim Renkema, Plantages op Sint-Eustatius in de achttiende eeuw. Welke informatie geven kaarten hierover?
  • Lodewijk Wagenaar, De Adamsbrug tussen India en Sri Lanka. Een zoektocht naar de herkomst van deze naam

Kaartcollecties in Nederland: kaartencollectie van het Museum Plantijn-Moretus, Antwerpen (door Dirk Imhof)

Recensies:

  • Inventaris van het archief van de landmetersfamilie De Bersacques (1578-1744) / Fons Verheyde. – Brussel: Algemeen Rijksarchief, 2018 (door Bram Vannieuwenhuyze)
  • Brittenburg: verdronken hoeksteen van het Romeinse Rijk / Tom Buijtendorp. – Leiden: Sidestone Press, 2019 (door Ron Guleij)
  • Missie à la carte. Missionarissen en cartografie / Samenstelling Dirk Van Overmeire, Greet Polfliet. – St. Niklaas: Mercatormuseum, 2019 (door Reinder Storm)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Bekijk deze editie (pdf)