Jaargang 38 (2019) no. 4

CT38-4
CT38-4

Caert-Thresoor 38e jaargang 2019, nr. 4

Artikelen:

 • Mario Cams, De Novus Atlas Sinensis van Martini en Blaeu en zijn Chinese bronnen
 • Jeroen Bos, Een vergeten kaartenmaker: Carl Friedrich Reimer
 • Willemieke Otten, Els van der Laan & Jelmer Bokma, Speuren naar (on)zichtbare structuren in het buitenplaats- en landgoederenlandschap: groene parels op basis van oude en nieuwe kaarten

Kaartencollecties in Nederland: Universitaire Bibliotheken Leiden (door Martijn Storms)

Besprekingen:

 • Kaartboeken van Amsterdam 1559-1703 / Marc Hameleers & Anne van Noord. – Bussum: Thoth, 2019 (door Kees van Grootheest)
 • Nieuwe historische atlas van Nijmegen: 2000 jaar stad aan de Waal / Wilfried Uitterhoeve, Billy Gunterman & Ruud Abma. – Nijmegen: Van Tilt, 2018 (door Ron Guleij)
 • Historische atlas NL – Hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt / Martin Berendse & Paul Brood. – Zwolle: Wbooks, 2019 (door Ferjan Ormeling)
 • De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten / Marieke van Delft & Reinder Storm. – Tielt: Lannoo, 2019 (door Ron Guleij)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

De redactie plaatst de inmiddels verschenen afleveringen met een vertraging van 3 jaar op de website

Jaargang 38 (2019) no. 3

CT38-3
CT38-3

Caert-Thresoor 38e jaargang 2019, nr. 3

Artikelen:

 • Hans Kok, Een onbekende kaart van Nederland met de Fossa Drusiana: een manuscriptkaart op perkament als stukje in de puzzel?
 • Willem Mörzer Bruyns, De Nederlandse hydrografische opnemingen aan de zuidwestkust van Nieuw-Guinea en in de Arafurazee, 1826-1835
 • Jan Muylle, Ornamentiek in kaarten van Josua van den Ende (ca. 1604). Ontleend aan prenten van Johannes Stradanus, Maarten van Heemskerck en Theodoor de Bry
 • Gerrit Berends, De Duitse mijl en de Duitse voet

Besprekingen:

 • Brabantia Ducatus: Geschiedenis en Cartobibliografie van het Hertogdom Brabant tot 1795 / Mario Dorigo & Mathieu Franssen. – Leiden: Brill Hes & De Graaf, 2018 (door Gijs Boink)
 • Indonesië op de kaart. De rol van de Nederlandse aanwezigheid in Indonesië bij de ontwikkeling van de geodesie in Nederland / Huib Ekkelenkam. – Uitgegeven in eigen beheer, 2019 (door Ferjan Ormeling)
 • De wijde wereld van Cornelis Pijnacker (1570-1645) / Paul Brood, Gerard van Krieken & Jan Spoelder. – Zwolle: Wbooks, 2018 (door Ron Guleij)

Varia Cartographica, met o.a.: Marco van Egmond, Kaartenwereld draait voor even weer rond Amsterdam

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

De redactie plaatst de inmiddels verschenen afleveringen met een vertraging van 3 jaar op de website