Jaargang 2 (1983) no. 1

CT02-1

Caert-Thresoor 2e jaargang 1983, nr. 1

Redactioneel

Artikelen:

 • F. Westra, De landmeter-ingenieur Johan Sems en de kaarten van Leeuwarden (1600/1603) en Franeker
 • Klaas Kalkwiek, Het Middeleeuwse wereldbeeld II: Het kaartbeeld in de vroege middeleeuwen
 • Peter Karstkarel, Topografische kartering van Noordoost-Nederland 1820-1824
 • Peter van der Krogt, Een globe als zonnewijzer

Besprekingen:

 • Hoorn in kaart : ‘Vier eeuwen Hoornse stadsplattegronden’ / H.W. Saaltink. – Hoorn : Stichting ‘De Hoofdtoren’, 1981 (door Marijke Donkersloot-de Vrij)
 • Berühmte Atlanten: Kartographische Kunst aus fünf Jahrhunderten / Franz Wawrik. – Dortmund: Harenberg, 1982 (door Jan Werner)

Brieven

Berichten

Nieuwe literatuur en facsimile-uitgaven

Jaargang 1 (1982) no. 4

CT01-4

Caert-Thresoor 1e jaargang 1982, nr. 4

Redactioneel

Artikelen:

 • C. Koeman, 17e eeuwse Hollandse bijdragen in de kartering van de Amerikaanse kusten
 • Paul van den Brink, De kaartenverzameling van de Holland Land Company (1789-1869)
 • Kees Zandvliet, Een ouderwetse kaart van Nieuw Nederland door Cornelis Doetsz. en Willem Jansz. Blaeu
 • Jan Werner, Caert-Thresoor in woord en beeld

Besprekingen:

 • Atlas van kaarten en aanzichten van de VOC en WIC, genoemd Vingboons-atlas in het Algemeen Rijksarchief te ‘s-Gravenhage. Haarlem : Fibula-Van Dishoeck (Unieboek bv), 1981 (door M. Bos-Rietdijk)

Berichten

Nieuwe literatuur en facsimile-uitgaven

Jaargang 1 (1982) no. 3

CT01-3

Caert-Thresoor 1e jaargang 1982, nr. 3

Redactioneel

Artikelen:

 • Klaas Kalkwiek, Het Middeleeuwse wereldbeeld
 • W.F.J. Mörzer Bruyns, De kartografie in de vaste expositie van het Scheepvaart Museum
 • Jhr. H.W.M. van der Wyck, Vogelvluchten van buitenplaatsen

Besprekingen:

 • Repertorium van oud-Nederlandse landmeters, 14e tot 18e eeuw / P.S. Teeling. [Apeldoorn] : Dienst van het Kadaster en Openbare Registers, 1981 (door Marijke Donkersloot-de Vrij)
 • Vogelvlucht Rosendael, Zuylesteyn, Middachten, Vogelvlucht Slot Zeist / inl. Jhr. H.W.M. van der Wyck. Alphen aan den Rijn, 1981/82 (door Kees Zandvliet)
 • Catalogus van atlassen en kaartboeken : met een overzicht van literatuur over kartografie aanwezig in de bibliotheek en de topografisch historische atlas van de Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam / A. Hannon, P. Ratsma en C. Zevenbergen. Rotterdam : Gemeentelijke Archiefdienst, 1981; en: Atlassen uit het Rotterdamse Gemeentearchief / samengest. door P. Ratsma en C. Zevenbergen. Rotterdam : Gemeentelijke Archiefdienst, [1981] (door R. Braam)

Berichten

Brieven

Nieuwe literatuur en facsimile-uitgaven

Jaargang 1 (1982) no. 2

CT01-2

Caert-Thresoor 1e jaargang 1982, nr. 2

Redactioneel

Artikelen:

 • Elly Glas, Een Oostenrijker op Borneo: Leven en werk van H.A. Henrici (1783-1838)
 • P. Ratsma, Atlassen in het Gemeentearchief van Rotterdam: Vragen naar aanleiding van een inventarisatie
 • D. de Vries, Een Franse wandkaart van Nederland uit 1748: La Hollande en 12 feuilles par Le Rouge

Besprekingen:

 • Hoogtepunten uit de wereld van de cartografie : oude kaarten en hun makers / Tony Campbell. Amsterdam : H.J.W. Becht, 1981 (door P.C.J. van der Krogt)
 • Topografische kaarten van Nederland vóór 1750 : handgetekende en gedrukte kaarten, aanwezig in de Nederlandse rijksarchieven, toegelicht en beschreven / Y.M. Donkersloot- de Vrij. Groningen : Wolters Noordhoff ; Bouma’s Boekhuis, 1981 (door W.K. van der Veen)

Berichten

Brieven

Nieuwe literatuur en facsimile-uitgaven

Jaargang 1 (1982) no. 1

CT01-1

Caert-Thresoor 1e jaargang 1982, nr. 1

Redactioneel

Artikelen:

 • Carla S. Oldenburger, De L.A. Springer-collectie in de Centrale Bibliotheek der Landbouwhogeschool
 • M. Kok, Johan Christoph Heneman: Kartograaf van Suriname en Guyana van 1780-1806
 • A.F. Wennekes, De Hattinga-kist van het Rijksarchief in Zeeland

Besprekingen:

 • Pieter Bast / George Keyes. Alphen aan den Rijn: Canaletto, 1981 (door A.H. Sijmons)
 • Bergen op Zoom in kaart gebracht / W.A. van Ham. Bergen op Zoom : Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, 1981 (door Marijke Donkersloot-de Vrij)

Nieuwe literatuur en facsimile-uitgaven