Nieuw nummer: jaargang 42 (2023) no. 2

Caert-Thresoor 42e jaargang 2023, nr. 2

Special 150 jaar KNAG

Artikelen:

  • Reinder Storm, Carel Frederik Stemler. Een unieke atlas in de collectie van het KNAG – of niet?
  • Peter van der Krogt, Een kaart als poststuk. Een ‘vuile’ kaart van Bohemen uit 1745
  • Ferjan Ormeling, De Kadastrale overzichtskaart der Afdeeling Batavia uit 1878

Kaartmakers in de Nederlanden: Carel Leonhard Brinkman (1820-1881) (door Marieke van Delft)

Collecties Nederlandse kaarten: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (door Jan Werner en Reinder Storm)

Recensies:

  • Dregterlandt. Het ‘verhaal’ achter de kaart / P.W.A. Broeders. – s.l.: Historische Vereniging Suyder Cogge, s.a. (door Kees van Grootheest)
  • Grensverkenningen. Langs oude grenzen in Nederland / Kester Freriks & Martijn Storms. – Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2022 (door Reinout Klaarenbeek)
  • The orient in Utrecht. Adriaan Reland (1676-1718), arabist, cartographer, anitquarian and scholar of comparative religion / B. Jaski e.a. – Leiden: Brill, 2022 (door Ester Smit)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

De redactie plaatst de inmiddels verschenen afleveringen met een vertraging van 3 jaar op de website

Wilt u de gegevens actualiseren?