Nieuw nummer: jaargang 42 (2023) no. 1

Caert-Thresoor 42e jaargang 2023, nr. 1

Artikelen:

  • Marco van Egmond, Een mysterieuze achttiende-eeuwse atlas van de kusten van Ceylon
  • Douwe van der Galiën, Van Olifantstraat tot Heerengracht. Straatnamen in Kaapstad op kaarten uit de Compagniestijd
  • Bea Brommer, Een misverstand gecorrigeerd. Pierre du Brois, maker van kaarten van de Molukken

Kaartmakers in de Nederlanden: Jan Schuitemaker (1821-1892) (door Ester Smit)

Collecties Nederlandse kaarten: de Nederlandse Defensie Academie te Breda en Den Helder (door Jack de Graaf)

Recensie:

  • Meten en Tellen. Stedelijke inwonertallen in de lage landen: een alternatieve benadering / Peter van Druenen. – Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022 (door Kees van Grootheest)

In Memoriam Henk Deys (1932-2023 (door Martijn Storms)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

De redactie plaatst de inmiddels verschenen afleveringen met een vertraging van 3 jaar op de website

Wilt u de gegevens actualiseren?