Nieuw nummer: jaargang 41 (2022) no. 2

Caert-Thresoor 41e jaargang 2022, nr. 2

Artikelen:

  • Thomas Dresscher, De Grote Atlassen online beschikbaar. Digitalisering van de door Asia Maior/Atlas Maior uitgegeven atlassenserie
  • Frans Scholten, Jan van Gorkum en zijn Lithographisch Etablissement. Deel 1: de beginjaren in Gent
  • Marc Hameleers, Herkend. De eerste uitgave van de kaart van Amsterdam van Pieter Persoy uit 1694
  • Reinout Klaarenbeek, Kloosters te koop. Plattegronden van kloosters in Belgische steden uit het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw

Kaartenmakers in de Nederlanden: F.J. Weygand (1771-1837) (door Peter van der Krogt)

Collecties Nederlandse kaarten: Stichting Twickel, Ambt Delden (door Redmer Alma)

Recensies:

  • Nieuwe historische atlas van Amsterdam / Jaap Evert Abrahamse & Reinout Rutte. – Bussum: Thoth, 2021 (door Kees van Grootheest)
  • Motion in maps, maps in motion / Zef Segal & Bram Vannieuwenhuyze (red.). – Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020 (door Reinout Klaarenbeek)
  • Atlas van de trekvaarten in Zuid-Holland / Marloes Wellenberg & Ad van der Zee (samenst.). – Bussum: Thoth, 2021 (door Ron Guleij)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

De redactie plaatst de inmiddels verschenen afleveringen met een vertraging van 3 jaar op de website

Wilt u de gegevens actualiseren?