Nieuw nummer: jaargang 42 (2023) no. 3

Caert-Thresoor 42e jaargang 2023, nr. 3

Artikelen:

  • Wim Renkema, Samuel Fahlberg. Kartograaf van Zweedse èn Nederlandse Caribische eilanden
  • Michiel Roscam Abbing, Reuzenglobes voor Richelieu. De handgeschreven notities van Ernst Brinck
  • Bea Brommer, Frans Florisz. van Berckenrode. Landmeter en rooimeester in Batavia 1625-c. 1638

Collecties Nederlandse kaarten: Afrika-Studiecentrum, Universiteit Leiden (door Jos Damen)

Recensies:

  • Historische wateratlas NL. De drijvende kracht van Nederland / Martin Berendse & Paul Brood. – Zwolle: WBooks, 2022 (door Ester Smit)
  • Kaarten die geschiedenis schreven. 1000 jaar wereldgeschiedenis in 100 oude kaarten / Martijn Storms. – Tielt: Lannoo, 2022 (door Ron Guleij)
  • Atlantikwall in kaart. Bunkers en bezetting in Zuid-Holland / Arthur van Beveren & Jeroen Rijpsma – s.l.: Rijpsma Drukkers, 2022 (door Ron Guleij)
  • De wereld van de familie Blaeu / Kees Zandvliet – Zutphen: Waplburg Pers, 2022 (door Reinder Storm)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

De redactie plaatst de inmiddels verschenen afleveringen met een vertraging van 3 jaar op de website

Wilt u de gegevens actualiseren?