Nieuw nummer: jaargang 42 (2023) no. 4

Caert-Thresoor 42e jaargang 2023, nr. 4

Artikelen:

 • Reinout Klaarenbeek, Een herontdekte proceskaart. Een kaart van het grensgebied tussen Utrecht en het Gooi
 • Bram Vannieuwenhuyze, Een zomer vol kaartontmoetingen. Map encounters tijdens de voetreis van Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp in 1823
 • Jornt Leeflang & Ferjan Ormeling, Was de kritiek terecht? Von Derfelden van Hinderstein versus Melvill van Carnbée

Kaartmakers in de Nederlanden: Hendrik Frijlink (1800-1886) (door Reinder Storm)

Collecties Nederlandse kaarten: Limburgs Museum, Venlo (door Sjak Draak)

Recensies:

 • De geschiedenis van België in 100 oude kaarten / Philippe De Maeyer, Michèle Galand, Bram Vannieuwenhuyze & Guy Vanthemsche (red.). – Tielt: Lannoo, 2021 (door Gijs Boink)
 • Nederland op zijn mooist. De achttiende-eeuwse Republiek in kaart en beeld / Everhard Korthals Altes & Bram Vannieuwenhuyze. – Bussum: Thoth, 2022 (door Ron Guleij)
 • Atlas Amicorum Peter van der Krogt: ter gelegenheid van het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd = on occasion of reaching his retirement age / Paula van Gestel-van het Schip (red.) – Leiden, Boston: Brill | HES & De Graaf,
  2022 (door Reinout Klaarenbeek)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

De redactie plaatst de inmiddels verschenen afleveringen met een vertraging van 3 jaar op de website

Nieuw nummer: jaargang 42 (2023) no. 3

Caert-Thresoor 42e jaargang 2023, nr. 3

Artikelen:

 • Wim Renkema, Samuel Fahlberg. Kartograaf van Zweedse èn Nederlandse Caribische eilanden
 • Michiel Roscam Abbing, Reuzenglobes voor Richelieu. De handgeschreven notities van Ernst Brinck
 • Bea Brommer, Frans Florisz. van Berckenrode. Landmeter en rooimeester in Batavia 1625-c. 1638

Collecties Nederlandse kaarten: Afrika-Studiecentrum, Universiteit Leiden (door Jos Damen)

Recensies:

 • Historische wateratlas NL. De drijvende kracht van Nederland / Martin Berendse & Paul Brood. – Zwolle: WBooks, 2022 (door Ester Smit)
 • Kaarten die geschiedenis schreven. 1000 jaar wereldgeschiedenis in 100 oude kaarten / Martijn Storms. – Tielt: Lannoo, 2022 (door Ron Guleij)
 • Atlantikwall in kaart. Bunkers en bezetting in Zuid-Holland / Arthur van Beveren & Jeroen Rijpsma – s.l.: Rijpsma Drukkers, 2022 (door Ron Guleij)
 • De wereld van de familie Blaeu / Kees Zandvliet – Zutphen: Waplburg Pers, 2022 (door Reinder Storm)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

De redactie plaatst de inmiddels verschenen afleveringen met een vertraging van 3 jaar op de website

Nieuw nummer: jaargang 42 (2023) no. 2

Caert-Thresoor 42e jaargang 2023, nr. 2

Special 150 jaar KNAG

Artikelen:

 • Reinder Storm, Carel Frederik Stemler. Een unieke atlas in de collectie van het KNAG – of niet?
 • Peter van der Krogt, Een kaart als poststuk. Een ‘vuile’ kaart van Bohemen uit 1745
 • Ferjan Ormeling, De Kadastrale overzichtskaart der Afdeeling Batavia uit 1878

Kaartmakers in de Nederlanden: Carel Leonhard Brinkman (1820-1881) (door Marieke van Delft)

Collecties Nederlandse kaarten: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (door Jan Werner en Reinder Storm)

Recensies:

 • Dregterlandt. Het ‘verhaal’ achter de kaart / P.W.A. Broeders. – s.l.: Historische Vereniging Suyder Cogge, s.a. (door Kees van Grootheest)
 • Grensverkenningen. Langs oude grenzen in Nederland / Kester Freriks & Martijn Storms. – Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2022 (door Reinout Klaarenbeek)
 • The orient in Utrecht. Adriaan Reland (1676-1718), arabist, cartographer, anitquarian and scholar of comparative religion / B. Jaski e.a. – Leiden: Brill, 2022 (door Ester Smit)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

De redactie plaatst de inmiddels verschenen afleveringen met een vertraging van 3 jaar op de website

Nieuw nummer: jaargang 42 (2023) no. 1

Caert-Thresoor 42e jaargang 2023, nr. 1

Artikelen:

 • Marco van Egmond, Een mysterieuze achttiende-eeuwse atlas van de kusten van Ceylon
 • Douwe van der Galiën, Van Olifantstraat tot Heerengracht. Straatnamen in Kaapstad op kaarten uit de Compagniestijd
 • Bea Brommer, Een misverstand gecorrigeerd. Pierre du Brois, maker van kaarten van de Molukken

Kaartmakers in de Nederlanden: Jan Schuitemaker (1821-1892) (door Ester Smit)

Collecties Nederlandse kaarten: de Nederlandse Defensie Academie te Breda en Den Helder (door Jack de Graaf)

Recensie:

 • Meten en Tellen. Stedelijke inwonertallen in de lage landen: een alternatieve benadering / Peter van Druenen. – Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022 (door Kees van Grootheest)

In Memoriam Henk Deys (1932-2023 (door Martijn Storms)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

De redactie plaatst de inmiddels verschenen afleveringen met een vertraging van 3 jaar op de website