Jaargang 34 (2015) no. 1

Caert-Thresoor 34e jaargang 2015, nr. 1

Artikelen:

  • Michael Bischoff, Zinnebeelden op titelpagina’s van vroegmoderne atlassen
  • Gerard van Nes, Unieke kaart van de Zijpe ontdekt in het Noord-Hollands Archief
  • Lo van Driel, Hoe men het beste naar Sluis kan zeilen. De kaart van het Sluise Gat door Gerrit Verdooren, 1784/94

Kaartencollecties in Nederland: Koninklijke Bibliotheek (door Lia de Boer)

Besprekingen:

  • The Art and History of Globes / Sylvia Sumira. – Londen: The British Library, 2014 (door Sjoerd de Meer)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Bekijk deze editie (pdf)