Jaargang 34 (2015) no. 4 – Themanummer 200 jaar Topografische Dienst

Caert-Thresoor 34e jaargang 2015, nr. 4

Themanummer 200 jaar Topografische Dienst

Artikelen:

  • Peter Geudeke, Opkomst en ondergang van een organisatie: tweehonderd jaar topografische kartering
  • Peter Geudeke, Paden op en lanen in: tweehonderd jaar topografische verkenningen
  • Ferjan Ormeling, Veranderingen in de legenda van de topografische kaart 1815-2015
  • Nico Bakker, Jasper Hogerwerf & Ferjan Ormeling, Toponymie op Nederlandse topografische kaarten vanaf 1800
  • Nico Bakker, Tweehonderd jaar generalisatie van topografische kaarten
  • Paul van den Brink, “Het bespottelijk geheimzinnige”: de Topografische Dienst in de media, 1815-1900

Kaartcollecties in Nederland: De collecties van de voormalige Topografische Dienst Nederland (door Martijn Storms)

Besprekingen:

  • Historische Atlas van Voorne-Putten / Karen De Coene e.a. – Zwolle: WBOOKS, 2014 (door Ron Guleij)
  • Lafreri. Italiaanse Cartografie in de Renaissance / Jan Parmentier – Sint-Niklaas: KOKW; Gent: Universiteit Gent, 2014 (door Martijn Storms)

Varia Cartographica

Bekijk deze editie (pdf)