Jaargang 26 (2007) no. 2

Caert-Thresoor 26e jaargang 2007, nr. 2

Artikelen:

  • Marco van Egmond, & Ferjan Ormeling, ‘Gronden der voorwereld, uit de tijden der mammouthen’: Nederlandse thematische kaarten op internet
  • Joost Augusteijn, Kaarten van Hanzesteden in een boek van J.A. von Werdenhagen uit 1641
  • Peter van der Krogt, Latijnse teksten op oude kaarten: Eenvoudige Latijnse grammatica en cartografische woordenlijsten

@ la carte: Turning the pages

Varia Cartographica

Besprekingen:

  • Frisia Dominium, Kaarten van de provincie Friesland tot 1850. Geschiedenis en cartobibliografie / P.J. de Rijke – ’t Goy-Houten: HES & De Graaf Publishers, 2006; en Groninga Dominium, Geschiedenis van de cartografie van de provincie Groningen en omliggende gebieden van 1545-1900 / P.H.Wijk – Groningen Assen: Philip Elchers, Koninklijke Van Gorcum, 2006 (door Henk P. Deys)
  • De atlas van Huguenin: Militair-topografische kaarten van Noord-Nederland 1819-1829 / H.J. Versfelt en M. Schroor. – Groningen/Veendam: Heveskes Uitgevers, 2005 (door Martijn Storms)
  • De Kaart van de Republiek der VII Provinciën 1615-1797 / H.A.M. van der Heijden en D.I. Blonk. – Alphen a/d Rijn : Canaletto, 2005 (door Lina van der Wolde)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven (pp. 62-64).

Bekijk deze editie (pdf)