Jaargang 28 (2009) no. 2

Caert-Thresoor 28e jaargang 2009, nr. 2

Artikelen:

  • Elger Heere, Oude kaarten in een GIS: mogelijkheden en beperkingen
  • Henk Reitsma, Kaart en kruit. Rampenkaarten van buskruitontploffingen in Nederland
  • Piet Broeders, Negentiende-eeuwse kaartkritiek. Von Derfeldens brief aan Vincedon-Dumoulin

Kaartcollecties in Nederland: Collectie kaarten en atlassen van de Universiteitsbibliotheek Leiden (door Martijn Storms)

@ la Carte: Mash-ups

Besprekingen:

  • Drie generaties Adan. West-Brabantse landmeters in de 18e en 19e eeuw / Martijn Storms; met bijdragen van Karel Leenders, Yolande Kortlever, Luc Janssen en Joss Hopstaken. – ’t Goy-Houten: Hes & de Graaf Publishers, 2007 (door Hans Pel)
  • Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein, 1783-1857: leven en werk van ‘eene ware specialiteit’ in kaart gebracht / P.W.A. Broeders. – ’t Goy-Houten: Hes & de Graaf Publishers, 2007 (door Ron Guleij)
  • Op de kaart gezet Hendrik Verhees. Politicus, kaartenmaker en waterstaatkundige 1744-1813 / Hans Pel. – Boxtel: Stichting Cultuurgeschiedenis Boxtel – Meijerij ‘Hendrik Verhees’, 2007 (door Martijn Storms)
  • De kaart van een verzwegen vriendschap. Nicolaas Witsen en Andrej Winius en de Nederlandse cartografie van Rusland / Igor Wladimiroff. – Groningen: Instituut voor Noord- en Oost-Europese Studies, 2008 (door Ferjan Ormeling)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Bekijk deze editie (pdf)