Jaargang 28 (2009) no. 1

Caert-Thresoor 28e jaargang 2009, nr. 1

Artikelen:

  • Günter Schilder, In memoriam Arie Vis (1931-2008)
  • Martijn Storms, Omslagfoto 2009: De boventuin van paleis Het Loo in landschapsstijl
  • Dick Rozing, Willem van den Hoonaard (1788-1862), onderwijzer en pionier in de aardrijkskunde
  • Florine Asselbergs, Lienzo de Quauhquechollan: de oudste kaart van Guatemala
  • Paul van den Brink, “De Noordnederlandsche tongvallen”. Enkele kanttekeningen bij de onvoltooid gebleven taalkundige atlas van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap

@ la Carte: WatWasWaar

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Bekijk deze editie (pdf)