Jaargang 22 (2003) no. 3

Caert-Thresoor 22e jaargang 2003, nr. 3

Artikelen:

  • Charles van den Heuvel, Open kaart: Getuigenissen van het conservatorschap van de Collectie Bodel Nijenhuis van Dirk de Vries
  • Dirk de Vries, De Collectie Bodel Nijenhuis ’ten nutte der wetenschap’: Voordracht Dirk de Vries bij het afscheid als conservator
  • Marc Hameleers, Kaarten in het werk van de grote Amsterdamse stadshistorici
  • Hans Renes, Oude kaarten als bron voor onderzoek naar de geschiedenis van het landschap

@ la carte

Varia Cartographica

Besprekingen:

  • Van de Romeinse tot de 16de-eeuwse landmeters : Catalogus / Jan de Graeve en Jean Mosselmans. – Brussel : UGEB-ULEB, 2001 (door Martijn Storms)
  • Gerard Mercator (1512-1594): Ontdek een geleerde uit de 16de eeuw / projectleiding Geert Vanpaemel. – (Digi-historia; deel 4). – Kapellen (B) : Uitgeverij Pelckmans; [Leuven]: Maerlant Centrum, 2001 (door Peter van der Krogt)
  • Scellinge : Vijf eeuwen kartografie van Terschelling / Marijke Donkersloot-de Vrij. – Utrecht : Stichting Matrijs in samenwerking met het Terschelling Museum ’t Behouden Huys en de Cultuurhistorische Vereniging “Schylge myn lântse” 2002 (door Sjoerd de Meer)
  • Corpus der älteren Germania-Karten: Ein annotierten Katalog der gedruckten Gesamtkarten des deutschen Raumes von den Anfängen bis um 1650 / bearbeitet von Peter H. Meurer. – Alphen aan den Rijn : Canaletto/Repro-Holland, 2001 (door Peter van der Krogt)
  • Kaartboek van de abdij Tongerlo 1655-1794 / onder redactie van Ernest Persoons en Herman van der Haegen ; met bijdragen van Jan-M. Goris, L.C. van Dyck en Bart Jacobs. – Brussel: Algemeen Rijksarchief, 2001 (door Elger Heere en Martijn Storms)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Bekijk deze editie (pdf)