Jaargang 22 (2003) no. 2

Caert-Thresoor 22e jaargang 2003, nr. 2

Artikelen:

  • Marcel van den Broecke, Historische kaarten en hun teksten in de eerste moderne atlas van Abraham Ortelius
  • Joost Augusteijn, De 52 stadsprofielen van Noord-Nederlandse steden in de oblong-uitgaven van Guicciardini
  • Geert Bekkering, ‘Landkaarten in stukjes om kinderen al speelende de aardrijkskunde te leeren’

Thresoortjes:

  • De Cartophoot (Geert Bekkering)
  • De grootste kartografische legpuzzel van de wereld, ofwel hoe overleef ik 18.240 stukjes? (Dick Rozing)
  • Mercator op Liebig-verzamelkaarten (Peter van der Krogt)
  • Kaarten op kaarten: Neutraal Moresnet (Kit Batten)

@ la carte

Varia Cartographica

Besprekingen:

  • Hoogtepunten van de Friese cartografie / P.J. de Rijke. – Leeuwarden : Friese Pers Boekerij, 2001 (door Sjoerd de Meer)
  • Kaart en kunst van de zeventien provinciën der Nederlanden : Met een beknopte geschiedenis van de Nederlandse cartografie in de 16de en 17de eeuw / H.A.M. van der Heijden. – Alphen aan den Rijn : Uitgeverij Canaletto/Repro-Holland ; Leuven : Universitaire Pers, 2001 (door Martijn Storms)
  • Apollo’s Eye : A Cartographic Genealogy of the Earth in the Western Imagination / Dennis Cosgrove. – Baltimore : John Hopkins University Press, 2001 (door Ferjan Ormeling)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Bekijk deze editie (pdf)