Jaargang 21 (2002) no. 3 – Themanummer internet en historische kartografie

Caert-Thresoor 21e jaargang 2002, nr. 3

Themanummer internet en historische kartografie

Redactioneel: Caert-Thresoor dikker en mooier

Artikelen:

  • Guido van der Molen, Internet en historische kartografie: plaatjes kijken of een nuttige bron?
  • Marco van Egmond, Internetportalen voor de geschiedenis van de kartografie
  • Martijn Storms, De ontsluiting van oude kaarten op internet

Thresoortjes:

  • De afbeelding van kerken op Van Deventers gewestkaarten (Herman Versfelt)
  • Kartografen als straatnaamthema in Utrecht (Ed Hoeboer)

@ la carte

Varia Cartographica

Besprekingen:

  • Konst der stuurlieden. Stuurmanskunst en maritieme cartografie in acht portretten, 1540-2000 / W.F.J. Mörzer Bruyns. – Amsterdam : Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam en Zutphen : Walburg pers, 2001. – Jaarboek 2001 Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (door Rienk Vermij)
  • Gerardus Mercator: Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura (Atlas, or Cosmographic Meditations on the Fabric of the World and the Figure of the Fabrick’d) / Commentary by Robert W. Karrow, Jr. – Oakland, California (USA): Octavo Editions, 2000. – ‘Facsimile’ op Cd-Rom (door Peter van der Krogt)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Bekijk deze editie (pdf)