Jaargang 21 (2002) no. 2

Caert-Thresoor 21e jaargang 2002, nr. 2

Artikelen:

  • Peter H. Meurer, Op het spoor van de kaart der Nederlanden van Jan van Hoirne
  • Peter van der Krogt & Ferjan Ormeling, Een handleiding voor kaartgebruik met een legendalandje uit 1554
  • F.J. Ormeling sr., Jan van Roon (1872-1930), veelzijdig, kritisch topograaf

Thresoortjes:

  • Een onbekende Leo Belgicus (Henk van der Heijden)
  • Van koperplaat tot potbodem (Piet Broeders)

@ la carte

Varia Cartographica

Besprekingen:

  • Het Groene Hart in kaart / Mevr. Drs. C.W. Hesselink-Duursma. – Gouda : Streekarchief Hollands Midden, 2000; De Bommelerwaard in kaart / S.E.M. van Doornmalen (ed.). – Zaltbommel : Stichting Vrienden van het Streekarchief Bommelerwaard, 1999; De Bommelerwaard in kaart 2: Rivieren en landerijen / S.E.M. van Doornmalen (ed.). – Zaltbommel : Stichting Vrienden van het Streekarchief Bommelerwaard, 2001 (door Martijn Storms)
  • Een nuttig en profijtelijk boekje voor alle geografen / Gemma Frisius; met een inleiding en nabeschouwing door H.C. Pouls. – Delft : Nederlandse Commissie voor Geodesie, in samenwerking met Stichting De Hollandsche Cirkel, 1999 (door Jan de Graeve)
  • Topografische Dubbelatlas; Topographische Atlas van het Koningrijk der Nederlanden 1868 vergeleken met de SmuldersKompas-cartografie begin 21e eeuw / onder redactie van J.F.G. Eberhardt en drs. Machteld Siegmann-Boers. – Amsterdam : Buijten & Schipperheijn, 2001 (door Martijn Storms)
  • Atlas Blaeu-Van der Hem. Reactie door de auteurs op de bespreking in CT 21-1

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Bekijk deze editie (pdf)