Vroegmoderne kartografie. Korte beschouwingen over de rollen van de mens in het kartografisch proces

Bij een onderzoek naar kaarten denkt men doorgaans aan hetgeen de kaart beschrijft; zo komen onderwerpen als landsbeheer of navigatie aan bod. Recent is echter opgeroepen om de focus te verleggen naar de studie van het gehele kartografische proces en daarbij zowel de productie, de circulatie als de consumptie van kaarten in ogenschouw te nemen. Deze invalshoek riep bij mij de vraag op welke mensen er bij dit proces betrokken waren, en dan meer specifiek bij de vroegmoderne kartografie in de Lage Landen (zestiende- achttiende eeuw). Voortbouwend op bestaande kaders van David Woodward (1974) en Matthew H. Edney (2019) wordt een nieuwe indeling geïntroduceerd, waarbij de betrokkenen gecategoriseerd worden in drie groepen: pre-kaart, en-carte en post-kaart. Het artikel opent met een casus die illustreert hoeveel mensen er, op verschillende niveaus, konden deelnemen aan het kartografische proces.

Lees het volledige artikel in het nieuwegedrukte nummer van Caert-Thresoor.
 

Landmeter Andries van der Wal (-1671) afgebeeld met meetstok en twee assistenten. Datering: 1650-1674 (Amersfoort, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, AB1862).

D. A. GROOT MA (1996) is afgestudeerd als stads- en architectuurhistoricus aan de Universiteit van Amsterdam en werkt tegenwoordig als leraar in het basisonderwijs. Hij schreef een eerste versie van dit artikel als student van de Tutorial Historische Cartografie, gedoceerd door prof. dr. Bram Vannieuwenhuyze.

Caert-Thresoor verschijnt 4 keer per jaar op papier. De redactie plaatst de inmiddels verschenen afleveringen met een vertraging van 3 jaar op de website.

Word nu abonnee van Caert-Thresoor
Wilt u de gegevens actualiseren?