Petrus Plancius 1552-1622: Een veelzijdig man

Op 15 mei 1622 overleed Petrus Plancius, alias Pieter Platevoet. Deze in de vaderlandse geschiedenis zo markante figuur, is voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) van eminent belang geweest als stuwende kracht op velerlei gebied. Het betreft niet alleen de vereniging van de talrijke voorcompagnieën tot de VOC in 1602, zijn inbreng bij het politieke concept daartoe of bij de zakelijke organisatie ervan, maar ook de vereiste lange afstand navigatietechniek en de daarvoor benodigde zeekaarten, die door hem zijn samengesteld.

Lees het volledige artikel in jaargang 41 (2022) no. 4 (Themanummer Petrus Plancius) van Caert-Thresoor.
 

De befaamde specerijenkaart door Petrus Plancius, met afbeeldingen van nootmuskaat, kruidnagel en sandelhout. Derde staat van de oorspronkelijke kaart uit 1592-94, uitgegeven door Claes Jansz. Visscher, 1617. Maritiem Museum Rotterdam WAE685B.

Capt. J.D.A. Kok (1940) is gepensioneerd KLM-gezagvoerder en had meer dan twintig jaar dubbelfuncties als Management-Pilot, in Nederland en in het buitenland. Hij was voorzitter van de International Map Collectors’ Society in Londen van 2005 tot 2021, (co-) auteur van een aantal boeken en artikelen en is redactielid van Caert-Thresoor.

Caert-Thresoor verschijnt 4 keer per jaar op papier. De redactie plaatst de inmiddels verschenen afleveringen met een vertraging van 3 jaar op de website.

Word nu abonnee van Caert-Thresoor
Wilt u de gegevens actualiseren?