Jaargang 9 (1990) no. 2

Caert-Thresoor 9e jaargang 1990, nr. 2

Artikelen:

  • P. Ratsma, De kaartbeheerder: Wat moet hij weten en kunnen?
  • C. Koeman, Een stadsplattegrond met ingebouwd kompas
  • Jan van Bracht, De ‘Allegorie op de Schilderkunst’ van Johannes Vermeer

Besprekingen:

  • Kaarten met geschiedenis 1550-1800 : een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de Collectie Bodel Nijenhuis / onder red. van D. de Vries. Utrecht : HES Uitgevers, 1989 (door H.P. Deys)
  • Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat : de kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw / onder red. van Paul van den Brink en Jan Werner. Utrecht : HES Uitgevers B.V., 1989 (door Lida Ruitinga)
  • ‘In de Gekroonde Lootsman’ : het kaarten-, boekuitgevers en instrumenten- makershuis Van Keulen te Amsterdam 1680-1885 / onder redactie van E.O. van Keulen, W.F.J. Mörzer Bruyns [en] E.K. Spits. Utrecht : HES Uitgevers, 1989 (door L.M. Akveld)
  • Kunst in kaart : decoratieve aspecten van de cartografie / Cassandra Bosters … [et al.] ; Eindredactie: J.F. Heijbroek en Marijn Schapelhouman. Utrecht : HES Uitgevers, 1989 (door A.W. Gerlagh)
  • The history of cartography, 1: Cartography in prehistoric, ancient and medieval Europe and the Mediterranean / edited by J.B. Harley and David Woodward. Chicago [etc.] : The University of Chicago Press, 1987 (door Marc Hameleers)

Varia Cartographica

Nieuwe literatuur en facsimile-uitgaven

Bekijk deze editie (pdf)