Jaargang 37 (2018) no. 1

CT37-1

Caert-Thresoor 37e jaargang 2018, nr. 1

Artikelen:

  • Josse Pietersma, Wild en confuus: Het verhaal achter de kaart van Van Borsele van de Hollandse kust
  • Hans Ferwerda, Meer dan navigatiegegevens alleen! Opmerkelijke en verrassende zaken in een zeekaartenverzameling
  • Paul de Win & François van der Jeught, Een kaart van Brabant voor keizer Karel V
  • Clemens Deimann, Herkomstonderzoek naar uit hun context geraakte kaarten in de collectie van het Nationaal Archief

Kaartencollecties in Nederland: Hoogheemraadschap van Rijnland (door Gert Koese)

Besprekingen:

  • Heimwee-eilanden: Geelmuiden, Hasselt, Hattem en IJsselmuiden in de Noord-Molukken / G.J. Westhoff. – Genemuiden: [Westhoff], 2017 (door Ferjan Ormeling)
  • The mapmakers’ world. A cultural history of the European world map / Marjo T. Nurminen. – Oxford: Pool of London Press, 2015 (door Gijs Boink)

Varia Cartographica

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Bekijk deze editie (pdf)