Jaargang 36 (2017) no. 2

CT36-2

Caert-Thresoor 36e jaargang 2017, nr. 2

Artikelen:

  • Marco van Egmond, Een beeld van de wereld tussen 1877 en 1939: de vooroorlogse edities van De Bosatlas online
  • Roel Nicolai, De onbekende oorsprong van portolaankaarten
  • Ester Smit, Van de achterkant gepeuterd: de ontdekking van een onbekende plattegrond van kasteel Kattelaar
  • Theo van Veenendaal, De Overijsselkaart van Ten Have uit 1648 nagevolgd door Visscher en De Wit: Een analyse met MapAnalyst

Kaartcollecties in Nederland: Het Utrechts Archief (door Nettie Stoppelenburg)

Besprekingen:

  • The phantom atlas: The greatest myths, lies and blunders on maps / Edward Brooke-Hitching. – London etc.: Simon & Schuster, 2016 (door Reinder Storm)
  • Renaissance Ethnography and the Invention of the Human: New Worlds, Maps and Monsters / Surekha Davies. – Cambridge: Cambridge University Press, 2016 (door Sjoerd de Meer)
  • Capitalism and Cartography in the Dutch Golden Age / Elizabeth A. Sutton. – Chicago/Londen : University of Chicago Press, 2015 (door Ester Smit)
  • De Hattinga’s. Predikanten, geneesheren, bestuurders en vooral kaartenmakers, hun geschiedenis en betekenis voor Hulst en Hulsterambacht / Oudheidkundige Kring “De Vier Ambachten”. – Hulst : Oudheidkundige Kring “De Vier Ambachten”, 2015 (door Elger Heere)

Varia Cartographica, met o.a.: Ferjan Ormeling, Jansoniuslezing 2017: de Noord-Hollandse kartografenschool

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Bekijk deze editie (pdf)