Jaargang 29 (2010) no. 4

Caert-Thresoor 29e jaargang 2010, nr. 4

Artikelen:

  • Thomas Wagemaakers, Hettema en De Bont: Een vergelijking van twee geschiedenisatlassen (1890-1960)
  • Wouter Bracke, Twee ongekende handschriftkaarten van de firma Van Keulen in de Koninklijke Bibliotheek van België
  • Hans Kok, Een geschiedeniscanon voor Nederland uit een Haagsche Post-bijlage van 1930
  • Marc Hameleers, De teruggevonden presentatiekaart van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1935

Kaartcollecties in Nederland: Atlas Van Stolk (door Lina van de Wolde)

@ la Carte: De laatste …

Varia Cartographica, met o.a.: Marc Hameleers, Zelandia Comitatus: verslag van de Studiedag in Middelburg op 7 september 2010

Besprekingen:

  • De ontdekking van de Nederlander in boeken en prenten rond 1800 / Eveline Koolhaas-Grosfeld. – Zutphen: Walburg Pers, 2010 (door Marc Hameleers)
  • Kleiner Atlas amerikanischer Überempfindlichkeiten / Franz Reitinger. – Klagenfurt: Ritter Verlag, 2008 (door Ferjan Ormeling)
  • Suiker, verfhout & tabak. Het Braziliaans handboek van Johannes de Laet, 1637 / bezorgd en ingeleid door B.N. Teensma. – Zutphen: Walburg Pers, 2009. Werken van de Linschoten-Vereeniging deel 108 (door Bea Brommer)
  • Formatting Europe – Mapping a continent. / onder redctie van W. Bracke, J.L. Renteux & W. Bodenstein. – Belgeo; Belgisch Tijdschrift voor Geografie, 2008, 3-4 (door Elger Heere)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Bekijk deze editie (pdf)