Jaargang 25 (2006) no. 2

Caert-Thresoor 25e jaargang 2006, nr. 2

Artikelen:

  • Ferjan Ormeling, De weergave van Suriname in de Bosatlas 1877-1940
  • Lesley Peterson, The Mirror of the Worlde van Elizabeth Tanfield Cary: een vroege Engelse vertaling van Ortelius
  • Paul van den Brink & Marc Hameleers, Nouveau Plan de la Ville d’Amsterdam: de toeristische kaart van Amsterdam, gegraveerd door Willem Cornelis van Baarsel en uitgegeven door Johannes Guykens (1837-1850)

@ la carte: Historisch GIS Fryslàn

Varia Cartographica

Besprekingen:

  • The Commerce of Cartography: Making and Marketing Maps in Eighteenth-Century France and England / Mary Sponberg Pedley. Chicago; London:The University of Chicago Press, 2005 (door Marco van Egmond)
  • Joan Blaeu, Atlas Maior of 1665: ‘The greatest and finest atlas ever published’, ‘De grootste en schoonste atlas die ooit verschenen is’, ‘L’Atlas le plus grand et le plus admirable jamais publié’ / introduction and texts by, inleiding en teksten van, introduction et textes de Peter van der Krogt. Köln [etc.]: Taschen, 2005 (door Jan Werner)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Bekijk deze editie (pdf)