Jaargang 24 (2005) no. 3

Caert-Thresoor 24e jaargang 2005, nr. 3

Artikelen:

  • Rolf Blankemeijer, Plaat of staat? De titelpagina van het Theatrum Orbis Terrarum
  • Marco van Egmond, Een nieuwe onderdak voor de kaartenverzameling van de Utrechtse Faculteit Geowetenschappen
  • Hans Kok, Luchtvaartkaarten voor ‘long-range navigation’ in de periode 1940-1970
  • Elger Heere & Martijn Storms, Kadaster 1832 toegepast; de pilotprojecten van De WoonOmgeving

@ la carte

Varia Cartographica

Besprekingen:

  • Nederlandse Zeekaarten uit de Gouden Eeuw / Robert Putman. – Abcoude: Uitgeverij Uniepers, 2005 (door Sjoerd de Meer)
  • Het kadaster historische ontwikkeling in de eerste helft van de 20e eeuw / W. van Riessen. – Dienst voor het kadaster en de openbare registers (2004) (door Kees van Putten)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Bekijk deze editie (pdf)