Jaargang 24 (2005) no. 1 – Themanummer: Koloniale Kartografie

Caert-Thresoor 24e jaargang 2005, nr. 1

Themanummer: Koloniale Kartografie

Artikelen:

  • Peter van der Krogt, J.V.D. Werbata, een topograaf uit Oost-Indië, karteert in West-Indië: De eerste topografische kaarten van de Nederlandse Antillen, 1911-1915
  • Pieke Hooghoff & Ferjan Ormeling, Wilhelm Linnemann: ervaringen bij het karteren van Nederlands-Indië, 1926-1936 / Wilhelm Linneman (1895-1968): achtergronden bij de memoires van een Indische topograaf / Uit de memoires van Wilhelm Linneman

@ la carte

Varia Cartographica

Besprekingen:

  • De familie de Bersacques : I Een 17e eeuwse dynastie landmeters te Kortrijk, II Productie en techniek van een familie landmeters in de kasselrij Kortrijk / Martijn Vandenbroucke. Kortrijk: Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, 2001 (door Martijn Storms)
  • Digitale kaarten & atlassen / L.K. – [Delft]: Uitgeverij ALVO, [2003] (door Peter van der Krogt)
  • Waterstaat in kaart : Geschiedenis van de Waterstaatskaart van Nederland, 1865- 1992 / Maili Blauw. – Utrecht: Stichting Matrijs, 2003 (door Martijn Storms)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Bekijk deze editie (pdf)