Jaargang 2 (1983) no. 4

Caert-Thresoor 2e jaargang 1983, nr. 4

Redactioneel

Artikelen:

  • Peter Karstkarel, J.H. Knoop, een verlichte encyclopedist, vervaardigde een fraaie stadsplattegrond van Leeuwarden
  • Klaas Kalkwiek, Het Middeleeuwse wereldbeeld III: Reizen en reiskaarten in de middeleeuwen tot 1300
  • Els Jacobs en Ton Vermeulen, ‘Omnium rerum vicissitudo est’, ofwel de Engelbrechtcollectie

Besprekingen:

  • Geschiedenis van de kartografie van Nederland : zes eeuwen land- en zeekaarten en stadsplattegronden / C. Koeman (door A.H. Sijmons)

Berichten

Nieuwe literatuur en facsimile-uitgaven

Bekijk deze editie (pdf)