Jaargang 2 (1983) no. 2

Caert-Thresoor 2e jaargang 1983, nr. 2

Redactioneel

Artikelen:

  • Marijke Donkersloot-de Vrij, De 19e eeuwse geologische reliëfkaart van J.P. Amersfoordt in het Museum Schokland
  • C. Koeman, Symbolen op een tweetal produktenkaarten in een Nederlands aardrijkskundeleerboek
  • Willem F.J. Mörzer Bruyns en Elize van Dienst, De restauratie van een zeekaart op perkament
  • Kees Zandvliet, Het voorwerp als historische bron: een beschouwing
  • Kees Zandvliet, Meneer Jollain maakt een grapje
  • Marijke Donkersloot-de Vrij, Een kaart van Justus van Broekhuijsen van de ondergang gered

Besprekingen:

  • Topografische kaarten en plattegronden van de Hattinga’s 1724-1755. – Utrecht : Stichting tot Bevordering van de Uitgave van de Hattinga-atlassen ; Alphen aan den Rijn : Canaletto, 1977-1983 (door F.W.J. Scholten)

Brieven

Berichten

Nieuwe literatuur en facsimile-uitgaven

Bekijk deze editie (pdf)