Jaargang 16 (1997) no. 2

Caert-Thresoor 16e jaargang 1997, nr. 2

Artikelen:

Rienk Vermij, Nederlandse wereldkaarten en het stelsel van Copernicus in de 17de eeuw

H.A.M. van der Heijden, Een Spaans lesje in Nederlandse historische kartografie

Coen Temminck Groll & Jan Werner, Cornelius Groll (1781-1869), Ingenieur-Verificateur bij het Kadaster van Noord-Holland, een biografische schets

Varia Cartographica

Besprekingen:

  • Nederland als kunstwerk : vijf eeuwen bouwen door ingenieurs / Toon Lauwen ; onder redactie van Tjeerd Boersma ; met bijdragen van G.P. van de Ven … [et al.]. / Rotterdam : NAi Uitgevers, 1995) (door Jan Werner)
  • Kust in kaart : de veranderende kustlijn van Noord-Holland in tekeningen, prenten en kaarten uit de Provinciale Atlas van Noord-Holland / H. Schoorl ; i.s.m. J.E. Aerts-van Buren. / [Haarlem] : Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland, 1996 (door Marc Hameleers)

Nieuwe Literatuur en Facsimile-uitgaven

Bekijk deze editie (pdf)