Jaargang 1 (1982) no. 3

Caert-Thresoor 1e jaargang 1982, nr. 3

Redactioneel

Artikelen:

  • Klaas Kalkwiek, Het Middeleeuwse wereldbeeld
  • W.F.J. Mörzer Bruyns, De kartografie in de vaste expositie van het Scheepvaart Museum
  • Jhr. H.W.M. van der Wyck, Vogelvluchten van buitenplaatsen

Besprekingen:

  • Repertorium van oud-Nederlandse landmeters, 14e tot 18e eeuw / P.S. Teeling. [Apeldoorn] : Dienst van het Kadaster en Openbare Registers, 1981 (door Marijke Donkersloot-de Vrij)
  • Vogelvlucht Rosendael, Zuylesteyn, Middachten, Vogelvlucht Slot Zeist / inl. Jhr. H.W.M. van der Wyck. Alphen aan den Rijn, 1981/82 (door Kees Zandvliet)
  • Catalogus van atlassen en kaartboeken : met een overzicht van literatuur over kartografie aanwezig in de bibliotheek en de topografisch historische atlas van de Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam / A. Hannon, P. Ratsma en C. Zevenbergen. Rotterdam : Gemeentelijke Archiefdienst, 1981; en: Atlassen uit het Rotterdamse Gemeentearchief / samengest. door P. Ratsma en C. Zevenbergen. Rotterdam : Gemeentelijke Archiefdienst, [1981] (door R. Braam)

Berichten

Brieven

Nieuwe literatuur en facsimile-uitgaven

Bekijk deze editie (pdf)