Tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie
Journal for the history of cartography in the Netherlands

Beginpagina, inhoud en Engelstalige samenvattingen (zie venster rechts, staat dit venster er niet? Klik dan hier):

Home page, contents and English summaries, see window to the right. No window there? Click here. Klik hier.


Register en Naamindex jrg. 1-20

Zoals gebruikelijk bij elk lustrum van Caert-Thresoor is er een nieuw register gemaakt op de verschenen jaargangen. Dit register is begonnen door Jan Cramer en vanaf 1992 voortgezet door J.W.F. Voogt.

Het register bevat een overzicht van de verschenen artikelen (alfabetisch op auteur en systematisch), een overzicht van de besproken boeken, en een alfabetische index op alle naam en -persoonsnamen, die in de artikelen genoemd worden.

HTML-versie van dit register, om op internet te raadplegen. 286 Kb.

PDF-file: te raadplegen (als Acrobat Reader is geïnstalleerd) of te downloaden. 286 Kb.