Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Kartografie

Een uitgave van de Barent Langenesstichting te Middelburg

Algemene informatie

Caert-Thresoor gedigitaliseerde afleveringen

Kaartcollecties in Nederland

Register en Naamindex Caert-Thresoor jrg. 1-20

Themanummer Internet (21, 3)

Barent Langenes Stichting

Aanwijzingen voor auteurs

Repertorium van Nederlandse kartografen door Marijke Donkersloot-de Vrij (PDF-file van ruim 700 Kb).

Inhoud en Engelstalige samenvattingen: zie venster rechts (Staat dit venster er niet? Klik dan hier).


GB English text


Algemene informatie

Caert-Thresoor, een uitgave van de Barent Langenes Stichting, is het enige Nederlandse tijdschrift dat geheel gewijd is aan de geschiedenis van de kartografie. De artikelen behandelen verschillende aspecten van de geschiedenis van de kartografie, zoals stadsplattegronden, militaire kartografie, kartografen, graveurs en uitgevers, kunsthistorische ontwikkelingen op kaarten enz. Eveneens wordt aandacht besteed aan bijdragen over Nederlandse kaartenverzamelingen en bijzondere aanwinsten. Lezers van Caert-Thresoor worden in elke nummer geïnformeerd over nieuwe literatuur en facsimiles en tentoonstellingen. Caert-Thresoor, dat voor het eerst verscheen in 1982, verschijnt vier maal per jaar. Het tijdschrift heeft ongeveer 650 abonnees, voornamelijk in Nederland. Gewoonlijk bevat elk nummer twee of drie artikelen, besprekingen, nieuws en aankondigingen ('Varia Cartographica') en een overzicht van de recente literatuur en facsimiles. Alle bijdragen zijn in het Nederlands, artikelen gaan vergezeld van een samenvatting in het Engels.

Elk nummer bevat naast de artikelen de volgende rubrieken:

De redactie bestaat momenteel uit de volgende personen:

Een jaarabonnement kost in Nederland € 30,00, België € 32,00, overige Europese landen € 38,00 en buiten Europa € 42,00. Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 8,00.

Handelaren worden uitgenodigd om te adverteren, prijzen op aanvraag.


Adressen

Voor abonnementen:

Redactie:


Laatst bijgewerkt: 2019-04-14