Tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie
Journal for the history of cartography in the Netherlands

Beginpagina / Home page (english)


Themanummer Internet, Jrg. 21 (2002) nr. 3

Themanummer internet en historische kartografie

Dit nummer van Caert-Thresoor staat in het teken van internet en historische kartografie. Door te stellen dat internet vandaag de dag niet meer is weg te denken uit het dagelijks leven, wordt natuurlijk een open deur ingetrapt. Toch blijkt het voor veel gebruikers van dit relatief nieuwe medium moeilijk de juiste informatie te vinden, die informatie op waarde te schatten of nieuwe toepassingsmogelijkheden te ontdekken. Ook historisch-kartografische 'surfers' zien meer dan eens door de bomen het bos niet meer. Voor de redactie van Caert-Thresoor was dit een reden om een themanummer te wijden aan historische kartografie op internet. Drie artikelen bespiegelen deelaspecten, die elkaar in belangrijke mate aanvullen.

In het eerste verhaal biedt Guido van der Molen een algemene inleiding over de ontwikkeling van internet. Daarnaast behandelt hij het aanbod van historisch-kartografische websites en beoordeelt hij de informatieve waarde ervan.

Marco van Egmond richt zich vervolgens op het doelmatig vinden van de gewenste historisch-kartografische informatie op internet. De 'internetportalen' Oddens' Bookmarks en Map History/History of Cartography: THE Gateway to the Subject spelen in dit zoekproces een belangrijke rol.

Het artikel van Martijn Storms, tenslotte, belichaamt de ontsluiting van oude kaarten op internet en diverse toepassingsmogelijkheden. Door digitalisering van het oude en kwetsbare kaartmateriaal en de digitale bestanden daarna via internet beschikbaar te stellen, wordt voorkomen dat dit materiaal door frequente raadpleging op den duur verloren gaat. Bovendien kan een groter publiek er kennis van nemen.

De drie hierboven genoemde artikelen zijn integraal opgenomen op deze website.

Ook het Kartografisch Tijdschrift heeft haar derde nummer van deze jaargang aan internet gewijd. Zie voor de inhoud van dit nummer: http://kartoweb.itc.nl/kt/index.htm

De redactie spreekt de hoop uit, dat veel lezers internet gaan waarderen als een nieuwe en belangrijke bron op het gebied van de geschiedenis van de kartografie.